KROK 3 Porovnání hlučnosti tepelného čerpadla

Pro porovnání hlučnosti použijte pouze hodnotu „Akustický výkon“ dB(A).

Hlučnost tepelného čerpadla vzduch/voda je jednou z jeho nejdůležitějších vlastností a občas dokáže pořádně zkomplikovat život obyvatelům v jeho okolí. Počítejte s tím, že pokud chcete čerpadlo, které nebude obtěžovat hlukem, budet muset na levná tepelná čerpadla zapomenout.     

Základní porovnání hlučnosti pro většinu instalací

Pokud není tepelné čerpadlo umístěno v exponovaném místě, blízko od oken souseda nebo vašich ložnic. Vystačíte si pro porovnání s údajem o hlučnosti uvedeném na energetickém štítku tepelného čerpadla. Tato hodnota u tepelných čerpadel s řízeným výkonem kompresoru neukazuje maximální hluk tepelného čerpadla, ale pouze hodnotu při jmenovitých (snížených) otáčkách. U tepelných čerpadel s On/Off kompresory je udávaná hodnota na štítku blízká maximální hlučnosti tepelného čerpadla.

Detailní porovnání hlučnosti pro rizikové instalace

Pokud hrozí, že tepelné čerpadlo může ohrožovat hlukem vás nebo vaše sousedy, je nutné si od dodavatele vyžádat údaje o maximální hlučnosti při provozu na plný výkon. Tuto hodnotu budete potřebovat i v případě, kdy bude stavební úřad požadovat akustickou studii, nebo měření hlučnosti při kolaudaci.

Hodnotu Akustického výkonu najdete na energetickém štítku tepelného čerpadla. Hodnoty uvedené v technických listech nepoužívejte bez ověření, zda se opravdu jedná o Akustický výkon a nikoliv Akustický tlak, nebo jen nějakou hodnotu bez podrobnějšího označení.