Nenaleťte na triky prodejců tepelných čerpadel

Je celá řada obchodních fíglů na které můžete při koupi tepelného čerpadla naletět. Zde jsou uvedeny příklady z prospektů některých "vykutálených" dodavatelů tepelných čerpadel u nás.

Prodej prázdné bedny s kompresorem

Aby mohlo tepelné čerpadlo dobře fungovat, potřebuje celou řadu dalších komponentů (regulaci, oběhová čerpadla, pružné hadice atd.). Někteří dodavatelé, ve snaze nalákat zákazníky na nízkou cenu, tyto komponenty nemají v ceně tepelného čerpadla zahrnuté a je nutné je dokupovat zvlášť. Je to stejné, jako kdybyste si místo auta levně koupili pouze karoserii s motorem a pak museli zvlášť přikoupit kola, volant, sedačky, brzdy a airbagy. Prohlédněte si zajímavé porovnání ceny "levného" a "drahého" tepelného čerpadla.

Prodej chladicích jednotek jako tepelných čerpadel

Oblíbenou činností některých dodavatelů je vydávání zařízení určených primárně pro chlazení za tepelné čerpadlo. Tato zařízení jsou dimenzovaná na chlazení a topení je u nich vedlejším efektem. Používají se v jižních zemích pro klimatizaci a přitápění v zimě (což u nich znamená 5 až 10 stupňů nad nulou a se zimními podmínkami střední Evropy se to nedá srovnávat).
V porovnání se skutečnými tepelnými čerpadly, mají tyto chladící jednotky vysokou spotřebu elektrické energie a jsou výrazně hlučnější.

Životnost tepelného čerpadla je 30 let

Toto je oblíbené tvrzení některých prodejců tepelných čerpadel, obvykle se snažících prodat nějaký podřadný výrobek. Drtivá většina světových výrobců tepelných čerpadel ani takto dlouhou dobu nefunguje. Zkušenosti ze Švédska, kde se tepelná čerpadla masově používají více než 35 let říká, že obvyklá životnost kompresorů je 20let u zemních čerpadel a 15 let u vzduchových.

Menší využitelný výkon tepelného čerpadla

U tepelných čerpadel je velký cenový rozdíl mezi jednotlivými výkonovými stupni. Proto se někteří dodavatelé snaží opticky zvýšit výkon prodávaných tepelných čerpadel. Jak na to ?
Nejlépe uváděním technických parametrů tepelných čerpadel při výhodnějších podmínkách a označováním výkonové řady maximálním výkonem zařízení.
Výrobce například udává výkon tepelného čerpadla vzduch/voda 15 kW při 10 °C venkovní teploty. Jenže pro vytápění je důležité jaké parametry má zařízení při teplotách okolo 2 až 4 °C což jsou průměrné teploty v topném období. Toto čerpadlo má při venkovní teplotě 0 °C výkon jen 8 kW. Opticky si tedy kupujete tepelné čerpadlo o výkonu 15 kW, prakticky je ale jeho reálný využitelný výkon poloviční.

Propagace jiného tepelného čerpadla než prodávaného

Další oblíbený obchodní trik. V nabídce dodavatele najdete dva typy tepelných čerpadel. Jeden kvalitní s vysokým topným faktorem a tudíž i dražší a jeden hodně levný s mizernými parametry.
Dodavatel pak inzeruje na prospektu topný faktor 7,3. Obrázky z instalací a reference ovšem ukazují, že v drtivé většině případů tento dodavatel instaluje velmi levná a nekvalitní tepelná čerpadla, která nedosahují ani poloviny inzerovaného topného faktoru.

Použití nevhodné tepelné izolace

Veškeré potrubí na primární straně tepelného čerpadla musí být tepelně izolováno. Tato izolace ale musí zabraňovat i průchodu vlhkosti aby nedocházelo k namrzání potrubí. Provedení takových izolací je několikanásobně dražší než izolace z běžných materiálů. To samozřejmě některé firmy svádí k používání levných ale technologicky nevhodných materiálů.

Slíbení dlouhé záruky

Záruky na tepelná čerpadla jsou různé, obvykle od dvou do pěti let. Na kompresor lze u některých dodavatelů získat záruku i 10 let. Nejhorší porucha co Vás může potkat je právě rozbitý kompresor. Výrobci kompresorů dávají na své výrobky záruku 1 rok. To znamená, že pokud Vám dodavatel slibuje záruku delší, bude muset případný servis hradit ze svých peněz.

záruka
I když tato firma fungovala v době vydání prospektu  jen 2 roky, odvážně slibovala záruku 10 let.

Důležité:

  • Je podezřelé, když dodavatel slibuje delší záruku než je doba fungování jeho firmy.
  • Zkontrolujte co je součástí záruky. Zda jde jen o bezplatnou výměnu vadného dílu, nebo zda záruka kryje i náklady na jeho výměnu. U některých poruch mohou být náklady na výměnu vyšší než cena vadného dílu.
  • Ideální řešení je záruka krytá pojištěním. Zde máte smlouvu s pojišťovnou, která Vám náklady na servis uhradí i když třeba dodavatel tepelného čerpadla mezitím zkrachuje.

Příklad: Kdysi fungovala v čechách vypečená firma T... z Chomutova, která slibovala na jimi vyrobená tepelná čerpadla záruku 20 let ! Za dva roky firma zkrachovala a ze záruky se stal bezcenný cár papíru. Zákazníci pak draze platili za servis prováděný konkurenčními firmami.

Ohřev teplé užitkové vody

Ohřívat teplou užitkovou vodu v zásobníku není u tepelných čerpadel úplně jednoduché. Proto někteří dodavatelé tvrdí, že se to nevyplatí a že je lepší klasický elektrický bojler. Hlavním důvodem pro tato tvrzení je ale ve většině případů skutečnost, že jednoduchý regulátor jejich tepelného čerpadla vodu neumí nezávisle na topném systému ohřívat (viz odstavec Regulace). Ohřev teplé vody představuje v rodinném domě 15 – 25 % spotřeby tepla a proto má smysl ji tepelným čerpadlem ohřívat.

Prodej tepelného čerpadla bez správné regulace

Regulace je naprosto zásadním komponentem, který určuje zda koupené tepelné čerpadlo bude pracovat úsporně nebo ne. Kvalitní regulace není levná záležitost, takže část dodavatelů se snaží prodat pod názvem regulace obyčejný termostat, který neumí z hlediska topného systému nic jiného než udržovat v nějaké nádrži konstantní teplotu. Jedinou správnou volbou je specializovaný ekvitermní regulátor určený pro tepelná čerpadla, který umožňuje regulovat tepelné čerpadlo přímo bez trojcestného směšovacího ventilu.