Správné zapojení tepelného čerpadla

Pro opravdu úsporný provoz je nutné tepelné čerpadlo správně připojit k topnému systému a ohřevu teplé vody. Mnoho dodavatelů zapojuje tepelná čerpadla tak aby dobře topila, ale díky neznalosti základních principů, už nejsou schopni je zapojit tak aby měla i malou spotřebu elektřiny.

Následující příklad ukazuje tři různá zapojení tepelného čerpadla v jednom domě. Pořizovací náklady jsou ve všech třech případech stejné, nebo velmi podobné. Rozdíl je ve spotřebě elektřiny a v dosaženém komfortu při ohřevu teplé vody.

Špatné zapojení (se směšovacím ventilem)

Toto je velmi oblíbené zapojení tepelného čerpadla. Obvykle je použit „multivalentní zásobník“ do kterého je připojen i krb nebo solární kolektory.  Tímto zapojením snadno a rychle zkazíte topný faktor i u hodně dobrého tepelného čerpadla, které pak bude topit hůře než nejlevnější křáp z Číny. 

Tepelné čerpadlo celoročně ohřívá vodu v akumulačním zásobníku na 55oC i když to pro topný systém není potřebné. Tepelné čerpadlo tedy pracuje 85% času v horším provozním režimu a tudíž s vyšší spotřebou elektřiny, než by mohlo.  I když je využita ekvitermní regulace pro trojcestný ventil, žádné úspory při tomto zapojení nepřináší. 

Zapojení tepelného čerpadla 1

 • Komfort teplé vody: nízký (nízká výstupní teplota)
 • Náklady na vytápění: vysoké  13 000 Kč
 • Náklady na ohřev teplé vody: nízké 3 500 Kč
 • CELKEM: 16 500 Kč

Špatné zapojení (s elektrickým bojlerem)

Také poměrně časté zapojení tepelného čerpadla. Akumulátor s výměníkem se vytápí podle ekvitermní teploty, takže v režimu vytápění je spotřeba elektřiny nízká. Teplá voda v akumulátoru se ale pouze předehřívá na nízké teploty a musí se pak dohřívat v elektrickém bojleru. 

Zapojení tepelného čerpadla 2

 • Komfort teplé vody: vysoký (libovolná výstupní teplota)
 • Náklady na vytápění: nízké 8 500 Kč 
 • Náklady na ohřev teplé vody: vysoké 5 800 Kč
 • CELKEM: 14 300 Kč

Správné zapojení (jediné možné)

Akumulátor nemá žádný výměník a vytápí se podle ekvitermní teploty. Mezi tepelným čerpadlem a topným systémem není žádný trojcestný směšovací ventil. Teplá voda je ohřívána v samostatném zásobníku, teplotně odděleném od topného systému (tepelné čerpadlo topí střídavě buď do topného systému, nebo do zásobníku a to s různou výstupní teplotou topné vody). Tak je dosaženo nejlepšího možného topného faktoru jak při vytápění, tak při ohřevu teplé vody. (akumulátor topné vody u tohoto typu zapojení není ve většině případů nutný)

 Správné zapojení tepelného čerpadla

 • Komfort teplé vody: vysoký (výstupní teplota až 62oC)
 • Náklady na vytápění: nízké 8 500 Kč
 • Náklady na ohřev teplé vody: nízké 3 500 Kč
 • CELKEM: 12 000 Kč

Hlavním cílem tepelného čerpadla není topit, ale topit úsporně. Bez správného zapojení se ale požadované úspory nedostaví.

Špatné zapojení tepelného čerpadla se vyskytuje hlavně u levnějších tepelných čerpadel vzduch/voda, která instalují chlaďařské, nebo začínající firmy bez znalostí z oboru vytápění a tepelných čerpadel.

Druhou rizikovou skupinou jsou případy, kdy ve snaze co nejvíce ušetřit a být ekologický, investor do domu instaluje kromě tepelného čerpadla i solární systém a kotel na dřevo nebo krbovou vložku. Zapojení všech těchto zdrojů přes centrální akumulační nádobu je pak nejjednodušším řešením. Bohužel pro tepelné čerpadlo tim nejhorším ze všech…