Základní pojmy v tepelných čerpadech

Než se pustíte do výběru tepelného čerpadla, je dobré seznámit se s několika základními pojmy, které jsou pro správný výběr opravdu úsporného tepelného čerpadla zásadní.

Sezonní energetická účinnost vytápění ηs

Tato hodnota ukazuje jak je zdroj tepla účinný ve využití primární energie obsažené v palivu. Nejlepší kondenzační plynové kotle mají tuto účinnost 95 % a nejlepší tepelná čerpadla země/voda okolo 220 %. U tepelných čerpadel se sezonní energetická účinnost přímo odvozuje od topného faktoru SCOP a zahrnuje v sobě faktor vyjadřující účinnost výroby a distribuce elektřiny. 

Výhodou je, že energetická účinnost musí být uvedená u všech tepelných čerpadel (v informačním listu k tepelnému čerpadlu) a dá se tak snadno použít pro porovnání tepelných čerpadel mezi sebou. 

Čím je sezonní energetická účinnost vyšší, tím méně elektřiny tepelné čerpadlo spotřebuje.

Návod jak mezi sebou porovnat tepelná čerpadla s využitím energetické účinnosti 

Topný faktor

Topný faktor je základním parametrem ukazujícím "účinnost" samotného tepelného čerpadla. Je to poměr mezi vyrobeným teplem a spotřebovanou elektrickou energií. Čím vyšší topný faktor, tím je provoz zařízení levnější. Čím je nižší teplota topné vody, tím je topný faktor vyšší - proto je výhodnější podlahové topení, kterému stačí nižší teplota vody než radiátorům.  

V praxi se setkáte se dvěma druhy topných faktorů:

Topný faktor COP (Coefficient Of Performance) - ukazující hodnoty při konkrétních laboratorních podmínkách

Podmínky pro COP se uvádějí například takto: A2/W35 EN 14 511, což znamená, že na vstupu do tepelného čerpadla je vzduch (AIR) o teplotě 2 °C a na výstupu do topného systému voda (WATER) teplotě 35 °C. To vše je měřeno podle metodiky normy EN 14 511.

Topný faktor SCOP (Seasonal Coefficient Of Performance) - ukazující průměrnou hodnotu za celou topnou sezónu (využívá více topných faktorů COP) 

Průměrný skutečně naměřený sezonní topný faktor je označován jako SPF (Seasonal Performace Faktor)    

Topný faktor COP hodnotí tepelné čerpadlo jen v jednom provozním bodě a dá se za určitých podmínek použít pro porovnání tepelných čerpadel země/voda. Nehodí se ale pro porovnání tepelných čerpadel vzduch/voda (u kterých se provozní podmínky mnohem více mění). U čerpadel vzduch/voda je lepší pracovat s topným faktorem SCOP nebo energetickou účinností.  

Příklad: Tepelné čerpadlo má výkon 12 kW a elektrický příkon 3 kW. Topný faktor je 12/3 = 4. Pokud má jedno tepelné čerpadlo při stejných podmínkách topný faktor 4,5 a druhé 3,3 znamená to, že druhé spotřebuje pro svůj provoz o 36 % více elektrické energie než první a tudíž jeho provoz je podstatně dražší. Topný faktor se u tepelného čerpadla mění podle podmínek ve kterých pracuje. Ten samý stroj může mít topný faktor 7 a při jiných podmínkách třeba jen 2. Proto srovnávejte topné faktory vždy při stejných podmínkách

Označení typu tepelného čerpadla

První slovo označuje odkud tepelné čerpadlo bere energii (země, voda, vzduch), druhé slovo označuje jak tepelné čerpadlo energii dodává do objektu (voda, vzduch). Označení země/voda tedy znamená odběr tepla ze země a ohřev vody v topném systému. Některá čerpadla země/voda mohou být označována i jako voda/voda.

Ekvitermní regulace

Regulace, která v závislosti na venkovní teplotě upravuje teplotu topné vody vstupující do topného systému tak, aby teplota vzduchu uvnitř místnosti byla stále stejná. 

Podrobnější popis funkce ekvitermní regulace pro tepelné čerpadlo

Normy pro tepelná čerpadla

Parametry tepelných čerpadel jsou dnes udávány podle normy EN 14 511. Výjimečně se můžete setkat se starou normou EN 255, podle které se počítalo s rozdílem teplot mezi přívodem a zpátečkou do topného systému 10 °C (podle nové je to jen 5 °C). Z toho důvodu je podle staré normy nižší teplota na zpátečce z topného systému a tepelné čerpadlo měřené podle staré normy má o něco vyšší výkon i topný faktor. Rozdíl teplot 10 °C, ale více odpovídá reálnému provozu, takže se občas můžete setkat s parametrem 0/35 - 25 (EN 14 511). To znamená, že čerpadlo bylo sice měřeno podle nové normy, ale rozdíl teplot mezi přívodem a zpátečkou do topného systému je 10 °C jako u staré normy. 

Průměrný roční topný faktor SCOP je udáván podle normy EN 14 825