Tepelná čerpadla vzduch/voda - Průvodce porovnání nabídek

Vybrat si zodpovědně kvalitní tepelné čerpadlo vzduch/voda je dnes opravdu velký oříšek. Laik v podstatě nemá šanci rozlišit, která tepelné čerpadlo vzduch/voda je kvalitní a které značce tepelných čerpadel se raději vyhnout. Zde je několik základních bodů, podle kterých se při výběru tepelného čerpadla vzduch/voda můžete orientovat.

Pokud již máte cenové nabídky a chcete mezi nimi vybrat tu nejlepší, použijte naší novou JEDNODUCHOU KUCHAŘKU PRO POROVNÁNÍ TEPELNÝCH ČERPADEL VZDUCH/VODA

1/ Je pro můj dům tepelné čerpadlo vzduch/voda vhodné?

Tepelné čerpadlo vzduch/voda je výhodné použít u všech typů domů s těmito dvěma výjimkami:

a/ Pokud máte možnost položit do zahrady plošný kolektor, je lepší použít systém země/voda. Za stejné peníze získáte přibližně o třetinu nižší spotřebu elektřiny a mnohem delší životnost a provozní spolehlivost než u tepelného čerpadla vzduch/voda.

b/ Pokud dům leží v horské nebo podhorské oblasti, je lepší použít také systém země/voda. Tepelná čerpadla vzduch/voda, zde budou mít díky nízkým teplotám vzduchu vysokou spotřebu elektřiny a jejich provoz bude negativně ovlivňovat i drsnější počasí.

2/ Jaký výkon tepelného čerpadla vzduch/voda potřebuji?

Výkon tepelného čerpadla vzduch/voda by měl pokrývat 50 až 100 % tepelné ztráty při nejnižší místní výpočtové teplotě. Pokud má váš dům tepelnou ztrátu 10 kW při -15°C, mělo by tepelné čerpadlo mít výkon 5 až 10 kW (při parametrech -15/55 °C pokud máte v domě radiátory, nebo -15/45 °C pokud máte v celém domě podlahové vytápění). Tyto údaje dodavatelé často tají, ale nebojte si je v případě pochybností vyžádat.

3/ Jak má být řešen ohřev teplé vody?

Existují dva způsoby ohřevu teplé vody. První je celoroční ohřev teplé vody přímo tepelným čerpadlem a druhý způsob je předehřev tepelným čerpadlem (nejčastěji v akumulační nádrži) a následný dohřev v elektrickém bojleru. Doporučujeme vybírat tepelná čerpadla vzduch/voda, která umí celoroční ohřev teplé vody!

4/ Je lepší tepelné čerpadlo vzduch/voda s frekvenčně řízeným kompresorem (inverter) nebo on-off kompresorem? 

Zde je vysvětlení hlavních výhod a nevýhod obou typů kompresorů:

Princip: On-off kompresory umí pracovat jen v režimu zapnuto/vypnuto. Aby se vyrovnalo množství vyráběného tepla s tím, co právě dům potřebuje, musí se použít akumulační (taktovací) nádoba. Frekvenčně řízený kompresor umí přizpůsobit výkon aktuální potřebě tepla pro vytápění domu a taktovací nádobu obvykle nepotřebuje.

Spotřeba energie: Kvalitní invertorová tepelná čerpadla, mají výrazně vyšší sezonní topný faktor SCOP a tedy i nižší spotřebu elektřiny než tepelná čerpadla s on-off kompresory.  

Životnost: Výhodou frekvenčně řízených kompresorů je menší počet startů a to, že větší část roku pracují na nižší než nominální výkon. Díky tomu, ale musí být v provozu zhruba trojnásobně delší dobu než standardní kompresory, což jejich životnost naopak zkracuje. Stejně tak se kompresory výrazně opotřebovávají, když musí pracovat část roku na minimální a část roku na maximální výkon. Selským rozumem lze odvodit, že životnost obou typů kompresorů bude velmi podobná, i když každý typ kompresoru bude opotřebováván z jiného důvodu.

Náklady na servis: Stále platí pravidlo – čím méně součástek, tím menší riziko poruchy a menší náklady na servis. Zde je potřeba počítat s tím, že tepelná čerpadla vzduch/voda s frekvenčně řízenými kompresory mají výrazně více elektronických a mechanických součástek. U mnoha frekvenčně řízených tepelných čerpadel v provedené split je i zhruba dvojnásobné množství chladiva a musíte počítat s náklady na povinné revize chladícího okruhu.

Hlučnost: Hlučnost u on-off kompresorů se v průběhu roku zásadně nemění. U tepelných čerpadel s inverorem je hlučnost při nízkých otáčkách relativně nízká, ale při nominálních a zvláště při maximálních otáčkách je hlučnost výrazně vyšší

5/ Jakou potřebuji regulaci?

Pro tepelné čerpadlo vzduch/voda potřebujete ekvitermní regulátor, který bude v závislosti na venkovní teplotě upravovat teplotu topné vody v tepelném čerpadle. V žádném případě nenechte řídit tepelné čerpadlo vzduch/voda jen termostatem

6/ Jakou budu mít záruku?

Podmínky záruky si pečlivě pročtěte. Setkáte se třemi typy řešení záruky:

a/ Záruka je zahrnuta v ceně tepelného čerpadla – koupením tepelného čerpadla získáte automaticky záruku

b/ Záruka za příplatek – ke standardní dvouleté záruce si musíte prodlouženou záruku dodatečně přikoupit (obvyklá částka 7 až 10 tisíc korun).

c/ Záruka podmíněná nákupem – pro získání záruky musíte zakoupit nějaké zařízení (softstarter, komunikační modem) a obvykle platit pravidelné roční prohlídky (obvyklá částka v součtu s prohlídkami 10 až 25 tisíc korun).

Pokud záruku garantuje pojišťovna nebo velký nadnárodní výrobce (IVT, NIBE), máte téměř 100% jistotu, že dodavatel záruku dodrží. Pokud jí garantuje jen český distributor nebo maloseriový výrobce, existuje riziko, že se bude snažit v případě vyšší škody záruku neuznat.

7/ Jak mám porovnat cenu v cenové nabídce?

Zkontrolujte, zda jsou obsahem cenové nabídky tyto položky:

Montáž - velká část dodavatelů tuto položku v nabídkách tepelných čerpadel vzduch/voda neuvádí!

Elektroinstalace – není uvedena prakticky v žádné nabídce! Obzvlášť u levných tepelných čerpadel vzduch/voda, která jsou poskládána z množství samostatných komponentů, jsou náklady na elektroinstalaci výrazně (až o 20 000 Kč) vyšší než u kvalitních tepelných čerpadel elektricky zapojených již v továrně. Vždy se zeptejte na odhad nákladů na elektroinstalaci!

Záruka – zkontrolujte, zda je již zahrnuta v ceně, nebo ne.

8/ Jaké tepelné čerpadlo vzduch/voda má lepší topný faktor?

Podle topného faktoru COP nemá bohužel smysl tepelné čerpadlo vzduch/voda vybírat. Udaným parametrům topného faktoru nelze u velké části dodavatelů důvěřovat. Pokud chcete úsporné tepelné čerpadlo, můžete se snadno orientovat podle sezonní energetické účinnosti

9/ Co mám ještě zkontrolovat?

Napájení tepelného čerpadla. Jednofázová tepelná čerpadla vzduch/voda (220 V) mají vyšší nároky na jistič a budete platit pravděpodobně vyšší poplatek za váš hlavní jistič.

10/ Doporučené značky tepelných čerpadel

Doporučujeme vybírat z tepelných čerpadel s udělenou Značkou kvality Q.

Infografika vzduch/voda - porovnání nabídek