Vzduch/voda nebo země/voda?

K výběru typu tepelného čerpadla pro váš dům přistupujte bez předsudků a s chladnou hlavou. Rozdíl ve spotřebě elektřiny a v životnosti jednotlivých druhů tepelných čerpadel je obrovský.

Uvědomte si, že 70 % dodavatelů tepelných čerpadel umí instalovat jen jednoduché systémy vzduch/voda a proto vám je budou nutit i když pro váš dům nejsou vůbec vhodné. 

Tepelné čerpadlo vzduch/voda je výhodné použít u všech typů domů s těmito dvěma výjimkami:

  • Pokud máte možnost položit do zahrady plošný kolektor, je lepší použít tepelné čerpadlo země/voda. Za skoro stejné peníze získáte přibližně o 1/3 nižší spotřebu elektřiny a mnohem delší životnost.
     
  • Pokud dům leží v horské nebo podhorské oblasti, je lepší použít také tepelné čerpadlo země/voda. Systém vzduch/voda, zde bude mít díky nízkým teplotám vzduchu vysokou spotřebu elektřiny.

Spousta dodavatelů vám i v těchto dvou případech tepelné čerpadlo vzduch/voda doporučí. Mějte ale na paměti, že jim jde hlavně o kšeft a vaše faktury za elektřinu platit nebudou.

Jaké jsou oblíbené argumenty firem prodávajících pouze vzduchová tepelná čerpadla, na které byste neměli naletět?

  • Tepelná čerpadla vzduch/voda se v Evropě prodávají mnohem více než země/voda.
    To je sice pravda, ale Evropa je z hlediska klimatu velmi rozdílná. Systémy vzduch/voda se nejvíce využívají ve státech, kde je teplejší klima (Francie, Velká Británie, Itálie atd). Ve státech se studeným klimatem se více využívá systém země/voda (Švédsko, Finsko, Polsko, Rakousko). Z hlediska klimatu pro využití tepelných čerpadel, je Evropa rozdělena do tří klimatických pásem - teplého, středního a studeného. Česká republika leží na pomezí studeného a středního pásma, kde mají tepelná čerpadla vzduch/voda, mnohem horší podmínky a vyšší spotřebu elektřiny, než v teplém pásmu.

  • Tepelné čerpadlo vzduch/voda má v teplejších dnech vyšší topný faktor než země/voda
    To je také pravda, ale od jaké teploty vzduchu to platí? Zde je srovnání topných faktorů: 

     - COP 5  tepelné čerpadlo země/voda při teplotě nemrznoucí směsi v zemi  2°C (2/35)

     - COP 4 tepelné čerpadlo vzduch/voda při teplotě venkovního vzduchu 2°C  (2/35) 

     - COP 4,9 tepelné čerpadlo vzduch/voda při teplotě venkovního vzduchu 7°C (7/35)    

Ze srovnání je patrné, že když je teplota venkovního vzduchu 2°C, má systém vzduch/voda o 25% vyšší spotřebu elektřiny než tepelné čerpadlo země/voda.  Až při teplotách nad 7°C, kdy už se energie pro vytápění spotřebuje málo, má systém vzduch/voda stejný nebo o něco vyšší topný faktor.

Infografika vzduch/voda nebo země/voda

Kód pro sdílení infografiky