Je lepší vzduch/voda nebo země/voda?

K výběru typu tepelného čerpadla pro váš dům přistupujte bez předsudků a s chladnou hlavou. Rozdíl ve spotřebě elektřiny a v životnosti vzduchových a zemních tepelných čerpadel je obrovský.

Uvědomte si, že 80 % dodavatelů tepelných čerpadel umí instalovat jen jednoduché systémy vzduch/voda a proto vám je budou nutit i když pro váš dům bude existovat jiné a mnohem lepší řešení. 

Tepelné čerpadlo vzduch/voda je výhodné použít u všech typů domů s těmito dvěma výjimkami:

  • Pokud máte možnost položit do zahrady plošný kolektor, je lepší použít tepelné čerpadlo země/voda. Za skoro stejné peníze získáte přibližně o 1/3 nižší spotřebu elektřiny, mnohem delší životnost a provozní spolehlivost.
     
  • Pokud dům leží v horské nebo podhorské oblasti, je lepší použít také tepelné čerpadlo země/voda. Systém vzduch/voda, zde bude mít díky nízkým teplotám vzduchu vysokou spotřebu elektřiny a provoz čerpadla bude negativně ovlivňován větrem a sněhem. 

Spousta dodavatelů vám i v těchto dvou případech tepelné čerpadlo vzduch/voda doporučí. Mějte ale na paměti, že pravděpodobě jiný typ tepelných čerpadel ani instalovat neumí, vaše faktury za elektřinu platit nebudou a vyhrabávání tepelného čerpadla ze sněhové závěje také zůstane na vás:-) 

Jaké jsou oblíbené argumenty firem prodávajících pouze vzduchová tepelná čerpadla, na které byste neměli naletět?

  • Tepelná čerpadla vzduch/voda se prodávají mnohem více než země/voda

To je pravda. Ale to, že se u nás vypije víc desítky než dvanáctky ještě neznamená, že lahváče z Lidlu jsou lepší než točená Plzeň😊

Hodně tepelných čerpadel se instaluje do starších budov, pro které je vzduchové čerpadlo jediné použitelné řešení. Většina výrobců a dodavatelů tepelných čerpadel ani systémy země/voda nevyrábí a nedodává, proto musí vzducháče nabízet i na zakázky, kde by zemní čerpadlo fungovalo lépe. V mnoha evropských zemích (Švédsko, Finsko, Polsko, Německo, Rakousko) se využívají zemní čerpadla v mnohem vyšší míře než u nás.   

  • Tepelné čerpadlo vzduch/voda má v teplejších dnech vyšší topný faktor než země/voda
    To je také pravda, ale od jaké teploty vzduchu to platí? Zde je srovnání topných faktorů: 

     - COP 5  tepelné čerpadlo země/voda při teplotě nemrznoucí směsi v zemi  2°C (2/35)

     - COP 4 tepelné čerpadlo vzduch/voda při teplotě venkovního vzduchu 2°C  (2/35) 

     - COP 4,9 tepelné čerpadlo vzduch/voda při teplotě venkovního vzduchu 7°C (7/35)    

Ze srovnání je patrné, že když je teplota venkovního vzduchu 2°C, má systém vzduch/voda o 25% vyšší spotřebu elektřiny než tepelné čerpadlo země/voda.  Až při teplotách nad 7°C, kdy už se energie pro vytápění spotřebuje málo, má systém vzduch/voda stejný nebo o něco vyšší topný faktor.

Infografika vzduch/voda nebo země/voda

Kód pro sdílení infografiky