Kotlíková a NZU dotace 2021

Tepelná čerpadla jsou nejčastější náhradou kotlů na uhlí v programu kotlíkových dotací. Shrnuli jsme proto pro vás nejdůležitější zkušenosti z praxe, které vám pomohou k bezproblémovému získání kotlíkové dotace na vaše tepelné čerpadlo.   

Aktuální informace o kotlíkových dotacích 2021 v jednotlivých krajích

kotlíkové dotace a tepelné čerpadlo

Aktuální stav kotlíkových dotací k srpnu 2021

Ve všech krajích je příjem žádostí ukončen. Od podzimu 2021 začnou fungovat nové podmínky dotačních programů Kotlíkových dotací a Nové zelené úsporám.  

KOTLÍKOVÁ DOTACE 2021

Kotlíková dotace je určena pouze pro nízkopříjmové domácnosti, ve kterých byl průměrný výdělek na jednoho člena maximálně 170 900 Kč za rok 2020 (zdanitelné příjmy, důchody, vybrané typy dávek).

Původní zdroj tepla musí být starý kotel na pevná paliva nesplňující emisní limity. Výše podpory pokryje až 95 % z ceny instalace tepelného čerpadla až do výšky 130 000 Kč. 

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2021

V Nové zelené úsporám získají dotaci všechny domácnosti bez ohledu na výši příjmů a nově i trvale obývané rekreační objekty a bytové domy.

Původní zdroj tepla musí být starý kotel na pevná paliva nesplňující emisní limity, lokální topidlo nebo elektrické vytápění. Výše podpory pokryje až 50 % z ceny instalace tepelného čerpadla.  

Výška dotace pro tepelné čerpadlo s ohřevem teplé vody bude 100 000 Kč, u čerpadel bez ohřevu vody pak 80 000 Kč.  

Podporována budou i tepelná čerpadla vzduch/vzduch (60 000 Kč) a tepelná čerpadla pro ohřev teplé vody (45 000 Kč).

POPTEJTE NEZÁVAZNĚ SPECIALIZOVANOU FIRMU NA VYŘÍZENÍ DOTACE >>>

Podrobné informace přímo pro váš kraj

Aktuální stav a termíny příjmu žádostí  / specifické požadavky na žádosti / kontakt na specialisty pro vyřízení žádosti

KLIKNĚTE NA SVŮJ KRAJ >

3 zcela zásadní body na co si dát pozor při žádosti o kotlíkovou dotaci

Proč mnoho lidí kotlíkovou dotaci nezískalo, přestože vyměnili starý kotel na uhlí?

NEUDĚLEJTE STEJNÉ CHYBY A PROJDĚTE SI 3 ZÁSADNÍ BODY NA CO SI DÁT POZOR >>>

tepelné čerpadlo za kotel dotace

VIDEO - jak probíhá montáž tepelného čerpadla v kotlíkových dotacích

Podívejte se na VIDEO a reportáž, jak je instalace tepelného čerpadla místo kotle na uhlí snadná a rychlá. S kvalitním tepelným čerpadlem a profesionální montážní firmou se to dá zvládnout i za jeden den.

VIDEO Z VÝMĚNY KOTLE ZA TEPELNÉ ČERPADLO >>> 

Naše poradna vám zodpoví na cokoliv ohledně kotlíkových dotací a tepelných čerpadel


PŘEJÍT DO ODBORNÉ PORADNY >>>

kotlíkové dotace a tepelné čerpadlo

Program kotlíkových dotací


V programu kotlíkových dotací, bylo do konce roku 2020 podpořena výměna více než 73 000 kotlů na uhlí. Celkový počet kotlů, které bude potřebné ještě vyměnit, se odhaduje na dalších 300 000 kusů.