O nás

Autoři tohoto webu jsou dlouholetí fanoušci tepelných čerpadel. Více než 20 let se zabýváme instalacemi tepelných čerpadel různých značek. Viděli jsme během této doby stovky instalovaných tepelných čerpadel různých výrobců a sledovali jsme kvalitu práce a kvalitu jejich provedení. Mohli jsme porovnat sliby z prospektů se skutečnými instalacemi.

Kvalitní a funkční instalace tepelného čerpadla si vyžaduje profesionální firmu, která se vyzná v projektování topenařině, chlaďařině, elektroinstalaci, regulaci a je schopná ve všech těchto oborech poskytovat rychlý servis. Smyslem tohoto webu je pomoci zájemcům o tepelné čerpadlo najít právě takovou odbornou firmu, která mu dodá spolehlivé tepelné čerpadlo s kvalitní montáží a servisem. Zároveň chceme upozornit na praktiky některých dodavatelů tepelných čerpadel, pro které je toto zařízení jen předmětem zisku a svým lajdáckým a nezodpovědným přístupem k instalaci a servisu kazí jméno tepelných čerpadel obecně.


... k zamyšlení

Existuje sotva něco na světě, co by nebylo možné vyrobit hůře a proto to i laciněji prodat. A jsou lidé, kteří se zajímají pouze o cenu. Ti se stávají snadnou kořistí takovýchto praktik.

Je hloupé zaplatit mnoho, ale je ještě hloupější zaplatit málo. Pokud zaplatíte více, ztratíte pouze trochu peněz a to je všechno. Když ale zaplatíte velmi málo, ztratíte mnohdy vše, protože koupená věc nemůže plnit úkoly, které od ní očekáváte.

Zákon hospodářského vývoje zakazuje poskytovat za málo peněz věc vysoké hodnoty. Přijmete-li tedy nejnižší nabídku, musíte počítat s větším rizikem poruchy. Aby se tak nestalo, musíte počítat i s určitými penězi navíc. Když to ale uděláte, potom máte peníze na zaplacení něčeho lepšího a hodnotnějšího.

John Ruskin
anglický refomátor a ekonom
1819 – 1908
(převzato z katalogu Schiessl m.b.H – Salzburg)