Tepelná čerpadla země/voda - Průvodce porovnání nabídek

Při výběru tepelného čerpadla země/voda, se můžete orientovat podle těchto bodů:

1/ Je pro můj dům tepelné čerpadlo země/voda vhodné?

Tepelné čerpadlo země/voda je výhodné použít v těchto případech:

a/ Pokud máte možnost položit do zahrady plošný kolektor, což je nejlepší řešení jak z hlediska dosahovaných úspor tak i investičních nákladů a životnosti.

b/ Pokud dům leží v horské nebo podhorské oblasti, kde má tepelné čerpadlo země/voda stabilní výkon a vysoký topný faktor i v zimě.  

c/ Pokud můžete na počátku investovat více do pořízení tepelného čerpadla s vrtem a získat tak nižší provozní náklady a delší životnost

2/ Jaký výkon tepelného čerpadla země/voda potřebuji?

Výkon tepelného čerpadla země/voda by měl pokrývat 70 až 100 % tepelné ztráty. Pokud má váš dům tepelnou ztrátu 10 kW, mělo by tepelné čerpadlo mít výkon 7 až 10 kW (při parametrech 0/55 °C pokud máte v domě radiátory, nebo 0/45 °C pokud máte v celém domě podlahové vytápění).

3/ Je lepší čerpadlo s ON/OFF řízením nebo INVERTER?

U tepelných čerpadel země/voda není přínos plynulého řízení výkonu kompresoru (inverter) tak výrazný jako u u tepelných čerpadel vzduch/voda, protože zemní čerpadlo pracuje ve stabilnějších teplotních podmínkách primárního okruhu.

Tepelná čerpadla s plynule řízeným výkonem mají nižší spotřebu elektřiny než čerpadla s ON/OFF řízením, ale jsou o něco dražší a technicky složitější, což se může projevit vyššími servisními náklady.   

4/ Je lepší tepelné čerpadlo země/voda s pístovým nebo scroll kompresorem?

Většina výrobců používá u tepelných čerpadel s ON/OFF řízením scroll kompresory. Někteří výrobci používají u malých výkonů (do 10 kW) kompresory pístové. Zde je vysvětlení hlavních rozdílů mezi těmito typy kompresorů:

Spotřeba energie: Tepelná čerpadla s pístovými kompresory mají u malých výkonů mírně lepší topný faktor, než tepelná čerpadla země/voda se scroll kompresory. 

Průběh výkonu: Každému ekvitermně řízenému tepelnému čerpadlu země/voda se v průběhu roku mění výkon. V teplejších dnech je vyšší, ve studenějších dnech a při ohřevu teplé vody je výkon nižší. U pístových kompresorů je toto kolísání výkonu výraznější, takže se v zimě potýkají s nedostatkem výkonu a naopak v teplejších dnech mají výkonu přebytek, takže ho musí kompenzovat použitím většího akumulátoru topné vody.       

Životnost: U scroll kompresorů se životnost o něco delší než u pístových kompresorů.

Hlučnost: Kvalitní tepelná čerpadla země/voda jsou dnes tak dobře odhlučněna, že je prakticky jedno jaký typ kompresoru používají.

5/ Jakou potřebuji regulaci?

Pro tepelné čerpadlo země/voda potřebujete ekvitermní regulátor, který bude v závislosti na venkovní teplotě upravovat teplotu topné vody v topném systému. Řízení tepelného čerpadla země/voda jen termostatem zvyšuje spotřebu energie a obvykle i zkracuje životnost.

6/ Jakou budu mít záruku?

Podmínky záruky si pečlivě pročtěte. Setkáte se třemi typy řešení záruky:

a/ Záruka je zahrnuta v ceně tepelného čerpadla – koupením čerpadla získáte automaticky záruku

b/ Záruka za příplatek – ke standardní dvouleté záruce si musíte prodlouženou záruku dodatečně přikoupit (obvyklá částka 7 až 10 tisíc korun).

c/ Záruka podmíněná nákupem – pro získání záruky musíte zakoupit nějaké zařízení (softstarter, komunikační modem) a obvykle platit pravidelné roční prohlídky (obvyklá částka v součtu s prohlídkami 10 až 25 tisíc korun).

7/ Jak mám porovnat cenu v cenové nabídce?

Zkontrolujte, zda jsou obsahem cenové nabídky tyto položky:

Montáž – někteří dodavatelé pod touto položkou uvádí pouze připojení tepelného čerpadla k primárnímu okruhu bez připojení k topnému systému

Elektroinstalace – v nabídkách není často uvedena. Obzvlášť u levných tepelných čerpadel země/voda, která jsou poskládána z množství samostatných komponentů, jsou náklady na elektroinstalaci výrazně vyšší než u kvalitních tepelných čerpadel elektricky zapojených již v továrně.

Zemní práce – v případě plošných kolektorů nebývají v ceně výkopy, u vrtů nebývá uvedeno vyřízení legislativy a odvoz a likvidace vytěženého materiálu  

Záruka – zkontrolujte, zda je již zahrnuta v ceně, nebo ne.

8/ Co mám ještě zkontrolovat?

Zda se délka kolektoru nebo vrtu výrazně neodchyluje od ostatních nabídek, které máte k dispozici.

Kvalitu potrubí v primárním okruhu. Je lepší volit speciální potrubí pro primární okruhy tepelných čerpadel, které jsou odolnější než běžné potrubí z velkoobchodu.   

9/ Doporučené značky tepelných čerpadel

Doporučujeme vybírat z tepelných čerpadel s udělenou Značkou kvality Q Zemní tepelná čerpadla má v nabídce více značek, ale ve větší míře (stovky kusů ročně) je instalují pouze IVT, NIBE a STIEBEL ELTRON. Ostatní dodavatelé instalují ročně jen několik desítek kusů a je to pro ně okrajová část sortimentu.