Tepelná čerpadla testy a srovnání

Skutečné parametry tepelných čerpadel různých typů, lze zjistit pouze provedením dlouhodobých a nezávislých testů tepelných čerpadel. V České republice se podrobné testy neprovádí, ale je možné využít testy a srovnání tepelných čerpadel prováděné v Německu, které se této činnosti věnuje s důkladností sobě vlastní.

Veřejně dostupných testů tepelných čerpadel je celá řada. Nejkomplexnější srovnání nabízí německá agentura Fraunhofer ISE, která zveřejnila v roce 2011 výsledky svého testu skoro 200 instalací tepelných čerpadel.   

Sezonní topný faktor SPF

V těchto dlouhodobých testech se neměří „teoretický“ topný faktor COP, ale skutečný sezonní topný faktor SPF. Tento parametr hodnotí, kolik skutečně tepelné čerpadlo ušetří, protože zahrnuje i spotřebu elektřiny pro elektrokotel, oběhová čerpadla, regulaci a počítá se z celoročního provozu tepelného čerpadla. Tyto uváděné hodnoty tedy velmi přesně ukazují, co můžete od tepelného čerpadla čekat.  

Výsledky testů v nových budovách s převážně podlahovým vytápěním:

  • Tepelná čerpadla země/voda topný faktor SPF = 3,9
  • Tepelná čerpadla vzduch/voda topný faktor SPF = 2,9

Výsledky testů ve stávajících budovách s převážně radiátorovým topným systémem:

  • Tepelná čerpadla země/voda topný faktor SPF = 3,3
  • Tepelná čerpadla vzduch/voda topný faktor SPF = 2,6

Nejvyšší naměřený sezonní topný faktor SPF měl hodnotu 5,2. Toto tepelné čerpadlo ale využívalo předimenzovaný 300 m hluboký vrt. U instalací s kvalitními tepelnými čerpadly a podlahovým vytápěním je možné dosáhnout topného faktoru SPF 4,5 u systému země/voda a 3,4 u systémů vzduch/voda. 

Testy tepelných čerpadel ukázaly, že:

  • Tepelná čerpadla dosahují vysokých úspor (pokud jsou odborně instalována a správně provozována)
  • Systém vzduch/voda spotřebuje v průměru o 33 % více elektřiny než země/voda
  • Tepelné čerpadlo s podlahovým topením spotřebuje v průměru o 15 % méně elektřiny