Související odpovědi z naší poradny

  • Rychlé naladění ekvitermní regulace
    Chtěl bych co nejrychleji a co nejsprávněji nastavit topení a ekvitermní regulaci. Prosím o potvrzení, že postup je správný, nebo o sdělení, kde je chyba a o vylepšení postupu...

Ekvitermní regulace tepelného čerpadla

Ekvitermní regulace, upravuje teplotu topné vody vstupující do topného systému v závislosti na venkovní teplotě .

Příklad: když je venku - 15°C, regulace pouští do domu vodu o teplotě například 50°C, když je venku 10°C, regulace pouští do domu vodu o teplotě jen 30°C.

U tepelných čerpadel je ekvitermní regulace důležitější než u jiných zdrojů tepla, protože čím je nižší teplota topné vody, tím je provoz tepelného čerpadla levnější.

  • Při teplotě topné vody 35°C, vyrobí tepelné čerpadlo teplo za cenu 150 Kč/GJ
  • Při teplotě topné vody 50°C, vyrobí tepelné čerpadlo teplo za cenu 220 Kč/GJ
  • Při teplotě topné vody 60°C, vyrobí tepelné čerpadlo teplo za cenu 300 Kč/GJ

Pokud tedy budete řídit tepelné čerpadlo termostatem v nádrži a budete nádrž ohřívat stále na 60°C, budou náklady na elektřinu až o 100% vyšší, než při řízení ekvitermním regulátorem na teplotu 35°C.

Ekvitermní regulace může být doplněna čidlem vnitřní teploty, které zpřesní regulaci teploty topné vody. Vnitřní čidlo dokáže korigovat vnější i vnitřní tepelné zisky (sluneční záření, hořící krb, větší počet lidí atd.), které samotná ekvitermní regulace není schopná plně zohlednit.