Topný faktor SCOP

Hodnota SCOP (sezonního průměrného topného faktoru) se stanovuje na základě dat z testování tepelného čerpadla ve zkušebně a klimatických dat. Zjednodušeně se dá říci, že se v laboratoři zjistí topný faktor například při teplotě 5°C, z klimatických dat se zjistí kolik hodin za rok tato teplota trvá a následně se vypočte vyrobená a spotřebovaná energie. Stejně se postupuje i pro všechny ostatní teploty (například od -20°C do +20°C) a nakonec se všechny hodnoty sečtou. Hodnoty SCOP jsou sice reálně dosažitelné, ale jen za určitých podmínek. 

Lokalita

SCOP je u nás nejčastěji udávaný pro „mírné klimatické pásmo" počítá tedy s klimatickými daty, kdy ani v zimě teplota neklesne pod -10°C. To je ovšem značně vzdálené podmínkám České republiky, kde se v teplejších lokalitách počítá s teplotami -12°C, na většině území -15°C a na horách dokonce -21°C.

Teplota topného systému

SCOP se nejčastěji udává pro teplotu topné vody 35°C. To je ale maximální teplota, kterou má topný systém při -10°C. V našich podmínkách je sice také možné navrhnout takto nízkou teplotu topné vody, ale i při podlahovém topení se většinou uvažuje s teplotou 40°C (35°C je reálné pro nízkoenergetické až pasivní domy). Například tepelné čerpadlo, které má při teplotě topné vody 35°C SCOP 4,8 bude mít při vytápění radiátorovým systémem na teplotu 55°C SCOP pouze 3,5.

Ohřev teplé vody

V uváděném SCOP není zahrnut ohřev teplé vody, který bývá v porovnání s topným faktorem pro vytápění výrazně nižší (okolo 2,2 – 2,6). Výsledný topný faktor pro celý dům za vytápění i ohřev teplé vody se tak zásadním způsobem zredukuje.

Monovalentní provoz

Aby vyšel vysoký SCOP, uvažuje se ve výpočtu se 100 % pokrytím tepelné ztráty tepelným čerpadlem i při nejnižší venkovní teplotě. To je bez problému možné při návrhové teplotě -10°C, ale při – 15°C už bude tepelné čerpadlo předimenzované a v teplejších dnech bude cyklovat kompresor i u frekvenčně řízených jednotek.

Vzájemné porovnávání tepelných čerpadel podle SCOP

Pro porovnání "úspornosti" tepelných čerpadel mezi sebou, je místo topného faktoru SCOP lepší použít hodnotu energetické účinnosti. Ta je přímo vypočítaná z hodnoty SCOP a je v dokumentaci k tepelnému čerpadlu lépe k sehnání.   

Porovnání spotřeby elektřiny podle energetické účinnosti tepelného čerpadla ηs