KROK 2 Porovnání spotřeby elektřiny tepelného čerpadla

Spotřebu elektřiny porovnávejte podle energetické účinnosti tepelného čerpadla ηs

Existuje více parametrů, jak poznat, které tepelné čerpadlo je úspornější. Topný faktor COP, průměrný roční topný faktor SCOP, energetický štítek, ale eneretická účinnost je z nich pro porovnání nejlepší možností. Zahrnuje totiž efektivitu provozu tepelného čerpadla v průběhu celého roku a hlavně tuto hodnotu u většiny tepelných čerpadel snadno naleznete v technickém listu nebo v informačním listu k energetickému štítku.

Hodnoty energetické účinnosti se udávají ve více variantách. Porovnávejte tedy vždy tu, která odpovídá vašemu domu.     

  • Teplotní pásmo střední
  • Typ topného systému - nízkoteplotní pokud máte podlahové vytápění, vysokoteplotní pokud máte radiátory
  • Pokud je uvedena jen jedna hodnota energetické účinnosti, jde o vysokoteplotní systém*  

Tepelné čerpadlo

Nízkoteplotní systém

Vysokoteplotní systém

Levné čerpadlo

125 %

110 %

Průměrná hodnota čerpadel registrovaných v kotlíkových dotacích  

159 %

122 %

Velmi úsporné čerpadlo

203 %

158 %

Z tabulky je vidět, že rozdíl v energetické účinnosti mezi jednotlivými tepelnými čerpadly je obrovský. Ta nejméně úsporná tepelná čerpadla s energetickou účinností 125 % spotřebují o 63 % více elektřiny než ta nejúspornější s energetickou účinností 203 %.

Hodnoty energetické účinnosti najdete v informačím listu k tepelnému čerpadlu, nebo v technickém listu tepelného čerpadla. 

 *Do roku 2019 obsahoval informační list k tepelnému čerpadlu hodnoty energetické účinnosti pro nízkoteplotní i vysokoteplotní použití. Po změně legislativy v roce 2019, se většinou udává jen účinnost pro vysokoteplotní použití. Je to hloupé řešení, ale je to bohužel tak. Pokud nenajdete k tepelnému čerpadlu účinnost pro nízkoteplotní použití, musíte porovnávat tu vysokoteplotní. Naštěstí mají většinou kvalitní čerpadla vysoké obě účinnosti a nekvalitní naopak obě nízké.