KROK 2 Porovnání spotřeby elektřiny tepelného čerpadla

Spotřebu elektřiny porovnávejte podle energetické účinnosti tepelného čerpadla ηs

Existuje více parametrů, jak poznat, které tepelné čerpadlo je úspornější. Topný faktor COP, průměrný roční topný faktor SCOP, energetický štítek, ale energetická účinnost je z nich pro porovnání nejlepší možností. Zahrnuje totiž efektivitu provozu tepelného čerpadla v průběhu celého roku a hlavně tuto hodnotu musí všichni výrobci udávat. 

Hodnoty energetické účinnosti se udávají ve více variantách. Porovnávejte tedy vždy tu, která odpovídá vašemu domu.     

  • Průměrné klimatické podmínky (střední teplotní pásmo) 
  • Způsob použití (typ topného systému) - nízkoteplotní pokud máte podlahové vytápění, středněteplotní pokud máte radiátory
  • Pokud je uvedena jen jedna hodnota energetické účinnosti bez bližšího označení, jde o středněteplotní systém*  

Tepelné čerpadlo

Nízkoteplotní systém

Středněteplotní systém

Levné čerpadlo

125 %

110 %

Průměrná hodnota čerpadel registrovaných v kotlíkových dotacích  

159 %

122 %

Velmi úsporné čerpadlo

203 %

158 %

Z tabulky je vidět, že rozdíl v energetické účinnosti mezi jednotlivými tepelnými čerpadly je obrovský. Ta nejméně úsporná tepelná čerpadla s energetickou účinností 125 % spotřebují o 63 % více elektřiny než ta nejúspornější s energetickou účinností 203 %.

Hodnoty energetické účinnosti najdete v informačím listu k tepelnému čerpadlu, nebo v technickém listu tepelného čerpadla. 

 *Do roku 2019 obsahoval informační list k tepelnému čerpadlu hodnoty energetické účinnosti pro nízkoteplotní i středněteplotní použití. Po změně legislativy v roce 2019, se někdy udává jen účinnost pro středněteplotní použití. Pokud nenajdete k tepelnému čerpadlu účinnost pro nízkoteplotní použití, musíte porovnávat tu středněteplotní. Naštěstí mají většinou kvalitní čerpadla vysoké obě účinnosti a nekvalitní naopak obě nízké.