KROK 7 Porovnání kvality instalační a servisní firmy

O spolehlivé a úsporné instalaci tepelného čerpadla rozhoduje z 50 % kvalita tepelného čerpadla a z 50 % kvalita dodavatelských firem (projekční, montážní, servisní). I kvalitní tepelné čerpadlo se dá díky špatnému návrhu a instalaci zkazit. Narazit můžete většinou na čtyři typy dodavatelů:  

Specializovaný dodavatel tepelných čerpadel

Firma instaluje pouze (nebo většinou) tepelná čerpadla a to v desítkách kusů ročně. Tyto firmy zajistí  výpočet tepelné ztráty vašeho domu, návrh správné velikosti tepelného čerpadla, samotnou instalaci a ve většině případů tepelné čerpadlo i uvednou do provozu a budou se o něj starat během záruky i po ní. Firma většinou zajišťuje i vyřízení dotací. Je to vždy nejlepší volba, protože máte jen jednoho partnera zodpovědného za celou instalaci a když něco nebude fungovat, víte komu volat.

Zkušená topenářská firma

Firma instaluje kromě tepelných čerpadel i jiné zdroje tepla. Zde je dobré si zjistit, zda je oprávněná uvádět tepelná čerpadla do provozu a zajišťovat pro ně i servis.

Ičaři vodo-topo-plyn

Firmy s nejmenším množstvím zkušeností, největším rizikem chyb při návrhu a montáži, které jsou zvyklé montovat kotle na plyn a uhlí u kterých se výkon navrhuje od oka a nic se nepočítá. Tepelné čerpadlo je prodáno většinou přes velkoobchod bez potřebné technické podpory a kontroly. Uvedení do provozu a servis zajišťuje jiný dodavatel bez vazby na instační firmu. Největší problém zde je, že montážní firmě je většinou jedno jak kvalitně bude tepelné čerpadlo instalováno, protože se o jeho servis nebude starat.    

Chlaďařská firma

Tepelná čerpadla v provedení Split, často dodávají přímo chlaďařské firmy. Ty jsou sice schopné tepelné čerpadlo po chlaďařské stránce nainstalovat správně, ale často nemají potřebné znalosti o topných systémech a výpočtech tepelných ztrát budovy. Často chybují v řešení odvodu kondenzátu (ten u klimatizací, se kterými běžně pracují, není) a neizolují dostatečně propojovací potrubí mezi venkovní a vnitřní jednotkou tepelných čerpadel, protože u klimatizací není tepelná izolace z hlediska úspor energie potřebná.