KROK 1 Porovnání výkonu tepelného čerpadla

Výkon tepelných čerpadel vzduch/voda, porovnávejte při parametrech A-7/W35°C (venkovní teplota -7°C, teplota topné vody 35°C). Výkon si vždy zkontrolujte! V mnoha cenových nabídkách není vůbec uveden, případně je prezentována nějaká optimistická hodnota, která se od reálného výkonu může dost lišit.  

Výkon tepelného čerpadla vzduch/voda se výrazně mění v závislosti na teplotě venkovního vzduchu. Při teplotě +7°C může mít tepelné čerpadlo výkon například 17 kW, ale při -7°C to bude u většiny z nich jen okolo 12 kW. Pro správný návrh tepelného čerpadla je důležitý jeho výkon v zimním období, nikoliv v teplejších dnech, kdy se jeho plný výkon nevyužije. Hodnoty výkonu udávané při +2°C nebo +7°C jsou tak pro porovnání topného výkonu zcela nepoužitelné.  

U tepelných čerpadel s frekvenčně řízeným kompresorem (Inverter) se výkon mění i podle aktuálních otáček kompresoru. Při teplotě -7°C ale pracují na 100% výkon i tato tepelná čerpadla a můžete je tak snadno porovnat s tepelnými čerpadly bez frekvenčního řízení (On/Off).

Výkonové označení tepelných čerpadel a skutečný výkon

Číselné označení tepelného čerpadla nemusí říkat nic o jeho skutečném výkonu. Tabulka ukazuje, jak se u různých výrobců liší „číslo„ v označení tepelného čerpadla od jeho skutečného výkonu. 

Tepelné čerpadlo

Označení a výkon v prospektu

Skutečný výkon při -7°C

A

SHW 140 / 14 kW

14,38 kW

B

X 170 / 17 kW

12,45 kW

C

101.A16  /  16 kW

8,7 kW

Označení a výkon uvedený v prospektu u tepelného čerpadla A, odpovídá jeho skutečnému výkonu. U tepelného čerpadla B odpovídá označení tepelné ztrátě domu, pro který je výkonově vhodné a skutečný výkon při -7°C je dostatečný pro vytápění domu s malou dopomocí elektrokotle. U tepelného čerpadla C označení ukazuje jakého výkonu je tepelné čerpadlo schopné dosáhnout když není venku zima. V zimě je pak výkon čerpadla C mnohem nižší a pro vytápění se musí mnohem více využívat elektrokotel. I když všechna tepelná čerpadla uvádí výkony v rozmezí 1417 kW, v reálných podmínkách má tepelné čerpadlo A65 % vyšší výkon než tepelné čerpadlo C.  

Proto se bude v cenových nabídkách zdát tepelné čerpadlo C mnohem levnější než A a B, ale je to pouze z důvodu výrazně nižšího výkonu.   

Bod bivalence


Bod bivalence je venkovní teplota, při které již výkon tepelného čerpadla nestačí pokrýt potřeby domu a připne se k němu elektrokotel. Není potřebné dimenzovat tepelné čerpadlo tak, aby výkonově zvládlo vytápění i v největších mrazech samo. Má pak zbytečně velký výkon, který se může naopak negativně projevit v teplejších částech topné sezony.

Tepelná ztráta budovy


Základní informací, podle které se volí výkon tepelného čerpadla, je tepelná ztráta budovy. Vždy se vyplatí nechat si před investicí do tepelného čerpadla tepelnou ztrátu spočítat. Stačí i zjednodušený výpočet obálkovou metodou. Pokud na začátku investujete 3 000 Kč do výpočtu tepelné ztráty,  můžete ušetřít desítky tisíc korun při instalaci čerpadla, které nebude zbytečně předimenzované, nebo naopak ušetříte na provozních nákladech pokud by bylo čerpadlo poddimenzované. Přesně navržené tepelné čerpadlo má i delší životnost.