KROK 5 Porovnání záruk tepelného čerpadla

Není záruka jako záruka. To, že je v prospektu uvedena dlouhá záruka neznamená, že ji automaticky tepelné čerpadlo bude mít a že za ni nic navíc nezaplatíte.

Základní záruka 2 roky

Záruční doba běží po dobu dvou let od uvedení tepelného čerpadla do provozu. Tuto záruku mají všechna tepelná čerpadla a funguje stejně jako záruka na jakékoliv jiné zboží. Vaše práva při uplatnění záruky upravuje občanský zákonník.

Plná prodloužená záruka

Typicky je to záruka mezi třetím a pátým rokem provozu tepelného čerpadla. Kryje náklady na vadný díl a náklady na jeho výměnu (práci, dopravu).  Vaše práva při uplatnění této prodloužené záruky se řídí podmínkami stanovenými dodavatelem tepelného čerpadla (je dobré si je přečíst, mohou z ní vyplývat pro vás určité povinnosti z hlediska údržby nebo objednávání preventivnío servisu).

Materiálová prodloužená záruka

Typicky záruka na kompresor mezi pátým a desátým rokem provozu tepelného čerpadla. Kryje pouze náklady na vadný díl a náklady na jeho výměnu (práci, dopravu) hradí provozovatel. Cena materiálové záruky je nižší než cena plné záruky. Vaše práva při uplatnění záruky se řídí podmínkami stanovenými dodavatelem tepelného čerpadla (je dobré si je přečíst, mohou z ní vyplývat pro vás určité povinnosti z hlediska údržby nebo objednávání preventivnío servisu).

Cena prodloužené záruky

Prodlouženou záruku většinou dokupujete k tepelnému čerpadlu zvlášť, buď při jeho objednání nebo po jeho uvedení do provozu. Ceny se pohybují mezi 5 až 10 tisíci korun. Některé prodloužené záruky jsou podmíněné placenými preventivními servisními prohlídkami, které cenu záruky mohou zvýšit až na desítky tisíc korun.