KROK 6 Porovnání vedlejších provozních nákladů

Provozní náklady tepelného čerpadla nejsou jen o spotřebě elektřiny, ale i dalších nákladech, které s jeho provozováním souvisí. Ty mohou mnohdy provoz tepelného čerpadla významně prodražit.    

Revize chladivového okruhu

U tepelných čerpadel typu split, kde se chladicí okruh tepelného čerpadla plní a propojuje až na stavbě, je přísnější limit množství chladiva od kterého jste povinni každoročně zajistit revizi chladivového okruhu. Tyto revize se ale mohou týkat i některých tepelných čerpadel typu monoblok s vyššími výkony (nebo bez označení "hermeticky těsný okruh" na štítku), které mají chladicí okruh naplněný už od výrobce. Cena se pohybuje okolo 2 500 Kč za roční revizní prohlídku.

Limitní množství chladiva od kterého jsou revize povinné

Chladivo

Tepelné čerpadlo SPLIT

Tepelné čerpadlo MONOBLOK

R 407c

2,82 kg

5,64 kg

R 410a

2,39 kg

4,78 kg

R 32

7,41 kg

14,82 kg

R 744 (CO2)

Bez limitu

Bez limitu

Povinné servisní prohlídky pro prodlouženou záruku

Prodlouženou záruku nabízí většina dodavatelů tepelných čerpadel. Důležité je si uvědomit, že prodloužená záruka není zdarma a „někde“ jí budete muset zaplatit.

Pokud je záruka zahrnutá v ceně tepelného čerpadla, zaplatíte jí jednorázově při nákupu tepelného čerpadla. Některé záruky se dokupují zvlášť – typicky desetiletá záruka na kompresor, kde jasně vidíte, kolik prodloužení záruky stojí.

Některé záruky jsou podmíněné každoročními placenými preventivními prohlídkami tepelného čerpadla. V tomto případě se může stát, že za udržení platnosti desetileté záruky na kompresor, zaplatíte na povinných preventivních prohlídkách i 20 až 30 tisíc Kč.  

Paušální platby za provoz dálkového ovládání

Ovládání tepelného čerpadla přes aplikaci v mobilním telefonu nebo internet, může být u některých dodavatelů zpoplatněno ročním paušálním poplatkem.

Paušální platby za jistič

Platba za elektřinu se skládá z ceny za spotřebovanou energii a z paušálního poplatku vypočítaného podle velikosti vašeho hlavního jističe. Dlohodobnou snahou dodavatelů energie je zvyšovat paušální platby na úkor ceny kilowatthodiny. Proto je potřebné řešit i velikost hlavního jističe.

Tepelná čerpadla s jednofázovým připojením mají větší požadavky na velikost jističe, zvlášť když jsou kombinována s třífázovým elektrokotlem. Ideálním řešením u jednofázových čerpadel je kombinace s elektrokotlem využívajícím při běžném provozu jen dvě fáze. Tím dojde k optimalizaci velikosti jističe pro celý systém tepelného čerpadla.

Tepelné čerpadlo 16 kW a kotel 6 kW

Odebíraný proud

Velikost jističe / Roční platba

1f čerpadlo + 3f kotel

39,3 A + 8,7 A = 48 A

50 A  / 11 791 Kč

1f čerpadlo + 2f kotel

39,3 A + 0 A = 39,3 A

40 A /  8 263 Kč

3f čerpadlo + 3f kotel

14 A + 8,7 A = 22,7 A

25 A  / 5 500 Kč