Tepelné čerpadlo země/voda princip

Tepelná čerpadla země/voda poskytují celoročně stabilní výkon a vysoký topný faktor bez ohledu na venkovní teplotu. Zemní tepelná čerpadla jsou většinou provozována v bivalentním provozu, to znamená, že pod bodem bivalence (teplota obvykle mezi -3°C-10°C) připíná doplňkový zdroj tepla (zpravila elektrokotel) a tepelnou pohodu zajišťují oba zdroje současně. V některých případech (hlavně u invertorových čerpadel s plynulým řízením výkonu) je můžeme provozovat i monovalentně.

Jedinou nevýhodou tepelných čerpadel země/voda jsou potřebné zemní práce. Pro čerpání tepla ze země potřebujeme buď zemní kolektor (někdy též označovaný jako horizontální nebo plošný kolektor), nebo geotermální vrty (zde se můžeme setkat i s označením vertikální kolektor). Plošné kolektory vyžadují rozsáhlejší výkopové práce na pozemku, ty jsou ale výrazně levnější v porovnání s geotermálními vrty. 

Podmínky pro volbu kolektorů jsou dány především geologickou situací a dále umístěním budovy v zástavbě. U nových domů, které se staví na zelené louce a mají k dispozici dostatečný prostor, se rozhodně doporučují kolektory horizontální. V případě, že není k dispozici dostatečná plocha pro horizontální kolektor, je na místě volba systému s vrty, nebo systému vzduch/voda. Geotermální vrty se upřednostňují v kompaktních horninách, které nevyžadují pažení. Teplo z plošného kolektoru či vrtu je možné odebírat po celý rok tzn. i v letních měsících, kdy využíváme tepelné čerpadlo hlavně pro ohřev teplé vody. V případě volby geotermálního vrtu je možné ho v letním období snadno využít i pro pasivní chlazení domu.

Tepelná čerpadla země/voda poskytují stabilní výkon a výrazně vyšší úspory, než tepelná čerpadla vzduch/voda. Zmiňovaná stabilita se projevuje i ve velmi dlouhé životnosti a vysoké provozní spolehlivosti celého systému.

Díky nezávislosti zemního tepelného čerpadla na venkovních klimatických podmínkách je možné jeho použití takřka kdekoliv, nevyjímaje drsné horské oblasti, kde venkovní teploty dosahují i pod -25°C.Tepelné čerpadlo země/voda princip

Tepelné čerpadlo země/voda princip

Kód pro sdílení infografiky