Typy tepelných čerpadel vzduch/voda

Tepelná čerpadla vzduch/voda se dělí do několika základních kategorií. Provedení tepelného čerpadla je dáno hlavně technickými zvyklostmi a tradicí v zemi původu konkrétního tepelného čerpadla. Když například porovnáme typické japonské tepelné čerpadlo vzduch/voda s typickým německým tepelným čerpadlem vzduch/voda, jsou konstrukční rozdíly zcela zásadní. I když dosahované parametry jako teploty topné vody a  topný faktor budou u obou těchto tepelných čerpadel vzduch/voda v podstatě totožné, zásadní rozdíl bude v rozměrech a hlučnosti. Německé tepelné čerpadlo zabere více místa, ale bude v porovnání s japonským téměř neslyšné.

Proto je při volbě tepelného čerpadla vzduch/voda potřebné pečlivě vybírat, která varianta je konkrétně pro váš dům nejvýhodnější.       

Podle typu kompresoru

  • ON/OFF – kompresorem s konstantními otáčkami (fixspeed)
  • INVERTER - frekvenčně řízený kompresor

Podle propojení vnitřní a venkovní jednotky tepelného čerpadla

  • SPLIT – venkovní a vnitřní jednotka je propojena potrubím s chladivem
  • MONOBLOK - venkovní a vnitřní jednotka je propojena potrubím s topnou vodou

Podle provedení venkovní jednotky tepelného čerpadla

  • ASIE – konstrukce venkovní skříně vychází konstrukčně z klimatizačních jednotek, viditelné axiální ventilátory
  • EVROPA – libovolná konstrukce venkovní skříně, viditelné axiální ventilátory umístěné v čele z boku, nebo na vrchu tepelného čerpadla
  • DACH – zakryté axiální nebo radiální ventilátory, proud vzduchu je směřován k zemi pro snížení hlučnosti. Výrobci pochází převážně z Německa, Rakouska a Švýcarska (proto zkratka DACH).

Podle umístění tepelného čerpadla vzduch/voda

  • VENKOVNÍ – výparník a ventilátor tepelného čerpadla je umístěn vně objektu
  • VNITŘNÍ – celé tepelné čerpadlo vzduch/voda včetně výparníku a ventilátoru je umístěno uvnitř domu. Vzduch pro tepelné čerpadlo se přivádí vzduchotechnickým potrubím