Typy tepelných čerpadel vzduch/voda

Tepelná čerpadla vzduch/voda se dělí do několika základních kategorií. Proto je při volbě tepelného čerpadla vzduch/voda potřebné pečlivě vybírat, která varianta je pro váš dům nejvýhodnější.       

Podle typu kompresoru a řízení výkonu

  • INVERTER - frekvenčně řízený kompresor (tepelné čerpadlo plynule přizpůsobuje svůj výkon potřebě domu) 
  • ON/OFF - kompresor s konstantními otáčkami (tepelné čerpadlo reguluje svůj výkon pouze zapínáním a vypínáním)

Podle propojení vnitřní a venkovní jednotky tepelného čerpadla

  • SPLIT – venkovní a vnitřní jednotka je propojena potrubím s chladivem
  • MONOBLOK - venkovní a vnitřní jednotka je propojena potrubím s topnou vodou

Podle umístění tepelného čerpadla vzduch/voda

  • VENKOVNÍ – výparník a ventilátor tepelného čerpadla je umístěn vně objektu
  • VNITŘNÍ – celé tepelné čerpadlo vzduch/voda včetně výparníku a ventilátoru je umístěno uvnitř domu. Vzduch pro tepelné čerpadlo se přivádí vzduchotechnickým potrubím