Tepelné čerpadlo v nově postaveném domě

Někteří zákazníci si po uvedení tepelného čerpadla do provozu stěžují na jeho malý výkon a nízkou teplotu v domě. Obávají se, že tepelné čerpadlo není schopné dosáhnout slibované teploty topné vody např. 55°C.

Čím je to způsobeno?

Tato situace může nastat v případě, kdy začnete poprvé vytápět nově postavený dům. Takový dům je studený, vlhký a tepelné čerpadlo musí kromě krytí tepelné ztráty ohřívat i prochladlé stěny a podlahy domu. Značné množství tepla se spotřebuje i na „vytažení“ vlhkosti ze stavebních konstrukcí. Tepelná ztráta domu při jeho prvním ohřevu je tak výrazně vyšší (i dvojnásobná), než vypočtená tepelná ztráta, na kterou je tepelné čerpadlo navržené.  Proto občas tepelné čerpadlo samo nedokáže dům vytopit a v prvních dnech nebo týdnech k tomu potřebuje i elektrický kotel.

Když začnete dům poprvé vytápět v září, není tento jev nijak výrazný, protože teploty venkovního vzduchu jsou relativně vysoké a stavba není tak prochladlá.  Pokud ale začnete dům poprvé vytápět třeba v prosinci když mrzne, může trvat několik týdnů až měsíců než se dům řádně prohřeje a spotřeba tepla se stabilizuje.    

Ke zhoršení situace přispívají i různé dokončovací práce, kdy se skrz vstupní dveře nebo garážová vrata courají řemeslníci nebo stěhováci, kteří tak dům neustále intenzivně větrají. Zvýšenou tepelnou ztrátu často způsobují i drobné nedodělky. Pokud například nejsou osazeny definitivní těsné vstupní dveře, nebo prahy, opět dochází k intenzivnímu větrání domu.  Velkým žroutem energie může být třeba i nedokončený krb, kdy komín s otevřeným sopouchem dokáže díky komínovému efektu spolehlivě z domu vysát veškerý teplý vzduch.

U tepelných čerpadel země/voda se může zvýšená tepelná ztráta domu projevit i nižšími teplotami v primárním okruhu. To je způsobeno skoro nepřetržitým chodem tepelného čerpadla a zvýšeným topným faktorem. Pokud tepelné čerpadlo nestíhá dům vytopit, je jeho výstupní teplota nízká - třeba jen 30°C a té odpovídá výrazně vyšší topný faktor. V některých případech tak může při prvním zátopu tepelné čerpadlo ze země odebírat i o 40 % více energie než při standardním vytápění, pro který byl primární okruh navrhnut. Po stabilizaci teploty v domě, se stabilizuje i teplota v primárním okruhu.        

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že není možné začít 20. prosince topit studený nový dům a očekávat, že na Štědrý den budete mít doma „trenýrkovou“ teplotu. Počítejte ve svých plánech s potřebnou dobou na „roztopení“ vašeho nového domu. Čím větší zima bude v době začátku vytápění, tím déle bude trvat, než v domě dosáhnete požadované teploty a nízké spotřeby elektřiny.