Servis, údržba a revize tepelného čerpadla

Servis a údržba

Doporučujeme minimálně jednou za dva roky nechat prohlédnout tepelné čerpadlo servisním technikem. Proč?

  • Tepelné čerpadlo je nemalá investice a správná údržba prodlouží jeho životnost
  • Smyslem tepelného čerpadla je šetřit provozní náklady. Jen správně seřízené tepelné čerpadlo nejen topí, ale i šetří.
  • Servis může včas odhalit a odstranit případný problém, který by mohl v budoucnu způsobit větší škodu.

Povinné kontroly těsnosti chladicích okruhů tepelných čerpadel

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 a dalších předpisů, je provozovatel tepelného čerpadla povinen zajistit pravidelné kontroly těsnosti chladicího okruhu tepelného čerpadla.

Prohlídky se musí provádět u tepelných čerpadel obsahujících více než 3 kg chladiva. Výjimkou jsou tepelná čerpadla s hermeticky uzavřeným okruhem (jsou naplněna chladivem již u výrobce), která mají na štítku označení „Hermetically sealed system". U těchto tepelných čerpadel je hranice pro povinné prohlídky posunuta na 6 kg chladiva.

Od 1.1.2015 je platné nové nařízení č. 517/2014, které tato pravidla ještě zpřísňuje. Limity pro provádění prohlídek budou závislé na typu použitého chladiva. Například pro R407C  budou limity 2,82 kg  a 5,64 kg pro hermeticky těsné systémy. U chladiva R410A pak 2,39 kg a 4,78 kg v případě hermetického systému. Povinnost kontrolovat tepelná čerpadla s těmito přísnějšími limity nastane od 1.1.2017.