Dotace na tepelná čerpadla

Hlavním dotačním programem jsou Kotlíkové dotace, určené pro výměny starých nevyhovujících kotlů na tuhá paliva. V rámci kotlíkových dotací, můžete získat na tepelné čerpadlo dotaci až 127 500 Kč

Dalším dotačním systém je Nová zelená úsporám, kde je možné získat dotaci na výměnu kotle na tuhá paliva, nebo elektrického vytápění za tepelné čerpadlo. Výška dotace zelená úsporám je až 85 000 Kč u tepelných čerpadel vzduch/voda a 100 000 Kč u systémů země/voda. K tomu zájemce získá 5 000 Kč na zpracování odborného posudku. Hlavní podmínkou pro získání dotace je maximální měrná spotřeba tepla na vytápění do 150 kWh/m2 za rok. 

U novostaveb je možné získat dotaci pouze při výstavbě pasivních domů, vybavených rekuperačními jednotkami

Dobrá zpráva je, že tepelná čerpadla se dnes vyplatí i bez dotací. Na rozdíl od solárních systémů, kotlů na pelety a fotovoltaiky, které se bez dotací většinou nevyplácí.