Náklady na provoz tepelného čerpadla

Nízké provozní náklady tepelného čerpadla jsou, kromě bezobslužného provozu, hlavním lákadlem pro jeho pořízení. Náklady na topení tepelným čerpadlem se ale mohou značně lišit v závislosti na typu a výkonu tepelného čerpadla, typu topného systému a lokalitě, kde dům stojí. 

Náklady na vytápění tepelným čerpadlem vzduch/voda

Roční náklady na tepelné čerpadlo se skládají z několika položek:

1/ Spotřeba elektřiny pro provoz kompresoru tepelného čerpadla

 • Závisí na kvalitě tepelného čerpadla a způsobu provozování.
 • Vyberte si kvalitní tepelné čerpadlo s vysokou energetickou účinností (levná tepelná čerpadla spotřebují mnohdy i o 50 % více elektřiny než kvalitní značková).
 • Čím nižší teplota vody v topném systému, tím nižší je spotřeba elektřiny kompresoru. 

Více o spotřebě elektřiny tepelným čerpadlem

2/ Spotřeba elektřiny pro provoz dotopového elektrokotle

 • Výkon tepelného čerpadla volte tak, aby byl dotopový kotel v provozu minimálně.

3/ Paušální platba za hlavní jistič

 • Zkontrolujte, jak velký jistič bude tepelné čerpadlo s elektrokotlem potřebovat.
 • Levnější jednofázová tepelná čerpadla, potřebují obvykle větší jističe, zvlášť pokud je jako dotop použit třífázový elektrokotel.

4/ Platba za servis a údržbu

 • Vyberte si tepelné čerpadlo s dlouhou zárukou. Tím se sníží náklady na jeho servis.

5/ Platba za povinnou roční revizi chladícího okruhu

6/ Platba za povinnou servisní prohlídku v případě prodloužené záruky    

 • Pokud je u tepelného čerpadla prodloužená záruka (na celé tepelné čerpadlo nebo kompresor), zjistěte si často budete muset platit za povinné preventivní servisní prohlídky a kolik prohlídky stojí.

Pokud chcete náklady na vytápění tepelným čerpadlem udržet opravdu co nejnižší, věnujte se při výběru tepelného čerpadla pečlivě všem výše uvedeným nákladovým položkám.

Provozní náklady na tepelné čerpadlo země/voda

Roční náklady na provoz tepelného čerpadla země/voda jsou výrazně nižší než náklady na tepelné čerpadlo vzduch/voda. Spotřeba elektřiny je nižší, díky stabilnímu výkonu je nižší i spotřeba dotopového elektrokotle. Tepelné čerpadlo země/voda vystačí i s menším jističem a ve výkonech do 20 kW, nepodléhá revizím chladícího okruhu. Díky delší životnosti a stabilnějším provozním podmínkám jsou výrazně nižší i náklady na servis.   

Výpočet nákladů na energie v domácnosti

Cena energie při provozu tepelného čerpadla se také skládá z několika položek. Pokud chceme zjistit skutečné roční nebo měsíční náklady na tepelné čerpadlo, musíme do ceny vyrobeného tepla započítat všechny následující položky:

Spotřební složka ceny tepla

 • Náklady na spotřebovanou elektřinu včetně poplatku za jistič
 • Například: Tepelné čerpadlo vzduch/voda v domě s radiátory, bude mít průměrný roční topný faktor 2,5. Cena tepla pak bude 280 Kč/GJ.
 • Například: Tepelné čerpadlo země/voda v domě s podlahovým topením, bude mít průměrný roční topný faktor 4,5. Cena tepla pak bude 155 Kč/GJ.

Odpisy investice do tepelného čerpadla

 • Odpis investice je pořizovací cena tepelného čerpadla „rozpuštěná“ do ceny tepla za dobu jeho životnosti.
 • Například: Pořizovací cena tepelného čerpadla 220 000 Kč, očekávaná životnost 20 let, množství tepla vyrobeného za rok 75 GJ. Odpis investice bude 220 000 / 20 / 75 = 146 Kč/GJ.

Servis a údržba

 • Veškeré náklady opravy, repase, revize, preventivní prohlídky atd.  
 • Například: Jednou za 5 let je potřebný servis v ceně 5 000 Kč, jednou za 10 let je potřebný větší servis v ceně 20 000 Kč. Průměrné roční servisní náklady jsou 1 800 Kč/rok. Tj. 26 Kč/GJ.

Kolik stojí provoz tepelného čerpadla? Sečtením výše uvedených položek se v tomto případě dostaneme na cenu tepla od 327 do 452 Kč/GJ. Toto je reálná cena tepla obsahující všechny nákladové položky. 

Porovnání nákladů na vytápění

Kolik ušetří tepelné čerpadlo je dobře patrné z porovnání cen tepla vyrobeného ostatními zdroji tepla:

 • Tepelné čerpadlo – cena tepla 300 až 500 Kč/GJ
 • Elektrokotel – cena tepla 700 Kč/GJ
 • Plynový kotel – cena tepla 580 Kč/GJ
 • Teplovod – cena tepla 500 až 900 Kč/GJ       

Tepelné čerpadlo i po započítání jeho vyšší pořizovací ceny, produkuje teplo výrazně levněji než ostatní zdroje tepla.