Tepelné čerpadlo pro bazén

Ohřev bazénu tepelným čerpadlem je jediný efektivní způsob jak levně a celoročně zajistit v bazénu požadovanou teplotu. 

Typy tepelných čerpadel na ohřev bazénové vody

Bazén můžete ohřívat specializovaným bazénovým tepelným čerpadlem, nebo ohřev bazénu připojit k tepelnému čerpadlu, které se stará o vytápění celého domu. U tepelných čerpadel s vrtem je nutné délku vrtů zvětšit, aby měly dostatek energie i pro bazén. U tepelných čerpadel vzduch/voda, voda/voda a země/voda s plošným kolektorem, problém s kapacitou primárního zdroje tepla není.

Pokud používáte bazén jen v letní sezoně, není nutné kvůli ohřevu bazénu výkon tepelného čerpadla zvyšovat. U celoročně provozovaných bazénů se výkon tepelného čerpadla musí navýšit.       

Tepelné čerpadlo pro bazén, nebo i pro celý dům? 

Pokud budete používat tepelné čerpadlo jen pro ohřev bazénu a dům budete vytápět například plynem, bude tepelné čerpadlo provozováno v běžné elektrické sazbě s cenou okolo 3,50 Kč/kWh. V případě, že dům bude vytápěn tepelným čerpadlem nebo elektrokotlem, provoz tepelného čerpadla na ohřev bazénu bude díky výhodnější ceně elektřiny zhruba o 50 % levnější. Proto se vyplatí využívat tepelné čerpadlo pro celý dům, ne jen samotné bazénové čerpadlo.   

Cena tepelného čerpadla pro bazén

Ceny běžných bazénových tepelných čerpadel vzduch/voda se pohybují od 15 do 50 tis. Kč. Pokud chcete připojit ohřev bazénu k tepelnému čerpadlu, které vytápí celý dům, je nutné počítat s náklady na bazénový výměník, propojení v kotelně, regulaci a poměrně velkou položkou může být propojovací potrubí mezi tepelným čerpadlem a bazénem. Tyto náklady mohou být i výrazně vyšší než je cena samostatného bazénového tepelného čerpadla. V některých případech se tak může vyplatit pořízení dvou tepelných čerpadel, jednoho pro dům a druhého specializovaného jen pro bazén.

U levných tepelných čerpadel pro bazén ale musíte počítat s vyšší spotřebou elektřiny, kratší životností a vyšší hlučností než u kvalitních tepelných čerpadel pro vytápění. Jsou vyráběna většinou v Číně, tak aby byla cena co nejnižší, takže životnost a spotřeba elektřiny jsou u těchto levných výrobků podružné.

Speciální tepelná čerpadla pro bazén ve většině případů neumožňují provoz v zimě a nehodí se tak pro celoročně provozované bazény.      

Tepelné čerpadlo pro bazén     

Solární ohřev bazénu, nebo bazénové tepelné čerpadlo?

Pokud chcete mít v bazénu teplou vodu od jara do podzimu, tak jedinou možností je ohřev bazénu tepelným čerpadlem. To zajistí požadovanou teplotu po celou sezonu, bez ohledu na počasí. Solární ohřev je závislý na počasí a doba využití bazénu je kratší než při využití bazénového tepelného čerpadla.