Časté omyly a bludy o tepelných čerpadlech

Kolem tepelných čerpadel panuje celá řada omylů a bludů. Je to obvykle způsobeno neznalostí a konzervativním přístupem některých "odborníků", kteří nejsou schopni vnímat nové technologie a změny ve stavebnictví a zůstávají myšlenkově zakopáni v dobách před dvaceti lety.

Tepelné čerpadlo vzduch/voda má stejnou účinnost jako tepelné čerpadlo země/voda

I když mnozí prodejci o svých tepelných čerpadlech vzduch/voda tvrdí, že mají stejný nebo lepší topný faktor než tepelná čerpadla země/voda, všechny doposud publikované testy tepelných čerpadel v reálných provozních podmínkách ukazují opak. V klimatických podmínkách střední Evropy, mají vzduchová tepelná čerpadla v průměru o 25 až 35 % vyšší spotřebu elektřiny než tepelná čerpadla země/voda. Výsledky dlouhodobých testů jsou na stránce  Tepelná čerpadla testy a srovnání    

Tepelné čerpadlo vzduch/voda je výrazně levnější než země/voda

U tepelných čerpadel vzduch/voda se na první pohled zdá, že musí být levnější než tepelná čerpadla s odběrem tepla ze země, protože odpadnou drahé vrty. Není to ale až tak jednoduché. Samotné tepelné čerpadlo vzduch/voda je mnohem složitější a dražší než zemní tepelné čerpadlo. Pokud je to technicky možné, je nejlevnějším řešením instalace plošného kolektoru, za ním obvykle následuje (kvalitní) tepelné čerpadlo vzduch/voda a nejdražší je tepelné čerpadlo s vrty.
Koupením hodně levného vzduchového čerpadla budou samozřejmě pořizovací náklady výrazně nižší než u zemních čerpadel. Ovšem za cenu vysoké spotřeby elektrické energie pro tepelné čerpadlo, vysoké hlučnosti, výrazného omezení uživatelského komfortu a také podstatně kratší životnosti.

Kombinace tepelného čerpadla a solárního systému je výhodná

Podrobné informace naleznete na stránce:  Solární kolektory a tepelné čerpadlo

Plošný kolektor vymrazí zahradu

Pokud je zemní kolektor špatně navržen nebo proveden, může podchladit půdu nad sebou a ovlivnit růst vegetace. U správně navrženého kolektoru rozloženého v zahradě do velké plochy k výraznému vychlazování země nedochází a na vegetaci nemá kolektor v podstatě žádný vliv. Jak ve skutečnosti fungují zemní plošné kolektory a jaké teploty lze ze země získat, najdete v tomto zajímavém článku.   

Tepelné čerpadlo stojí půl milionu a nikdy se nezaplatí

Ceny tepelných čerpadel se za poslední roky výrazně snížily. Hlavním důvodem ovšem není snižování ceny samotného čerpadla, ale snižování potřebného výkonu. Před 20 lety měl běžný rodinný dům tepelnou ztrátu minimálně 18 kW. V současnosti je to 6 kW. Díky tomu jsou používána výrazně menší tepelná čerpadla a cena za jejich pořízení je tak nižší.

Zda se tepelné čerpadlo zaplatí závisí na tom, kolik stojí a kolik ušetří. U běžných domů vyjde pořízení tepelného čerpadla o 150 až 250 tisíc dráže než pořízení plynového vytápění. Čerpadlo dokáže ročně ušetřit 25 až 35 tisíc na provozu domu. Při započítání růstu cen energií je návratnost čerpadla 6 – 8 let. Pokud se na pořízení tepelného čerpadla podíváme jako na investici, tak z vložených 200 000 korun, získáme ročně díky úsporám přibližně 25 000 korun zisku, což představuje skvělou investici s vysokým úrokem přesahujícím 12 %.

Do skály se nedá vrtat

Je to právě naopak, do skály se vrtá velice dobře, protože vrt se nezasypává a není nutné ho pažit. Kvalitní vrtná souprava může ve skále odvrtat 90 – 120 m vrtů za den. Komplikované vrtání je v lokalitách s písky, štěrky, nebo v oblastech kde se střídají měkké a tvrdé vrstvy podloží.

Vzduchové tepelné čerpadlo je hlučné

V kvalitě a ceně vzduchových tepelných čerpadel jsou obrovské rozdíly. Jednou z příčin je i řešení odhlučnění. Čím je odhlučnění kvalitnější, tím je čerpadlo dražší. Snížení hluku je v zásadě možné třemi způsoby:

  • zvětšení výparníku, čímž dojde ke snížení rychlosti proudícího vzduchu (zdraží to tepelné čerpadlo)
  • instalace plechových zákrytů směřujících hluk k zemi (zdraží to tepelné čerpadlo)
  • používání kvalitních ventilátorů (zdraží to tepelné čerpadlo)

Z tohoto důvodu nikdy nemůže být levné tepelné čerpadlo tiché, i když to mnozí dodavatelé o svých výrobcích tvrdí.

Tiché tepelné čerpadlo

Příklad z praxe: Levné tepelné čerpadlo A má hladinu akustického tlaku v 1 metru od zařízení 63 dB(A). Jiné, kvalitní, tepelné čerpadlo obdobného výkonu má hladinu akustického tlaku v 1 metru od zařízení 50 dB(A). Kolik kvalitních čerpadel by muselo stát vedle sebe, aby hlučela stejně jako jedno levné čerpadlo? I když to zní neuvěřitelně, správná odpověď je 20 kusů !!!

Podrobné informace o hlučnosti tepelných čerpadel 

Tepelné čerpadlo nedokáže vytopit celý dům

Pokud je výkon tepelného čerpadla stejný jako tepelná ztráta domu a topný systém je nízkoteplotní, tepelné čerpadlo bez problému dokáže vytopit celý dům samo. Z ekonomických a technických důvodů se ale tepelná čerpadla obvykle navrhují v rozmezí 70 až 85 % potřebného výkonu kotelny s tím, že zbytek topného výkonu pokryje jiný zdroj tepla. Pořízení menšího tepelného čerpadla je totiž levnější a spotřeba energie u dotopového kotle je velice malá.

Životnost tepelného čerpadla je 10 let

Životnost tepelného čerpadla je dána především životností kompresoru, která je závislá hlavně na počtu startů kompresoru. To lze ovlivnit akumulací tepla a správným dimenzováním výkonu čerpadla (čerpadlo s vyšším výkonem častěji spíná a kompresor dříve odejde). Důležitá je i kvalitní regulace, která nenechá kompresor běžet v nevhodných podmínkách a minimalizuje počet startů kompresoru.
Z výše uvedeného vyplývá, že záleží nejen na kvalitě kompresoru, ale hlavně na použité regulaci a způsobu zapojení kotelny. U kvalitních tepelných čerpadel odebírajících teplo ze země je ověřená životnost kompresoru více než 20 let. Pak lze provést generální opravu chladícího okruhu a provozovat zařízení dál. Životnost zemních kolektorů (vrtů) je v řádu desítek let.
U tepelných čerpadel vzduch / voda je životnost kompresoru kratší a to o 20 až 30 % než u zemních čerpadel. Je to způsobeno jeho větším výkonem v porovnání se "zemním" čerpadlem a tím i častějším spínáním. Navíc je chladicí okruh provozován v obrovském teplotním rozsahu až 55°C (v zimě –25°, v létě 30°C), což životnosti komponentů neprospívá. Reverzace chladicího okruhu používaná pro rozmrazování výparníků nebo pro klimatizaci v letním období kompresor také zatěžuje a snižuje jeho životnost.

Podlahové topení je nezdravé

Tato názor pochází z doby, kdy se podlahové topení dávalo do nezateplených objektů. Teplota podlahy mnohdy přesahovala 30°C což se u některých lidí mohlo při dlouhodobém pobytu projevovat zdravotními problémy. V současné době, kdy jsou domy kvalitně zatepleny se pohybují povrchové teploty podlah od 22°C do 26°C a to že podlaha topí poznáte jen v případě, že šlápnete na studené místo, kde podlahové topení není.

Kde je podlahové topení musí být i dlažba

Dlažba je pro podlahové topení vhodná, ale není to podmínkou. Můžete použít v podstatě jakoukoliv krytinu s výjimkou korku, tlustých koberců a masivních dřevěných prken. U laminátových a dřevěných plovoucích podlah je před jejich nákupem nutné prověřit zda je možné jejich položení na podlahové topení. S typem podlahové krytiny se musí počítat již v projektu. Podlahové topení vyprojektované pro dlažbu by v případě použití dřevěné plovoucí podlahy mělo výrazně menší výkon !

Omyly a bludy o tepelných čerpadlech

Kód pro sdílení infografiky