Hybridní tepelné čerpadlo

Hybridní tepelná čerpadla v sobě spojují dva rozdílné zdroje tepla, které navzájem spolupracují. Hybridní tepelná čerpadla pracují na stejném principu, jako tepelná čerpadla s elektrokotlem, jen je místo elektřiny jako druhý zdroj tepla použit například plyn nebo topný olej.

Kde lze hybridní tepelná čerpadla využít?

  • U objektů, kde je již instalován plynový nebo olejový kotel a tepelné čerpadlo má za úkol snížit provozní náklady.
  • U objektů, kde není dostatečný příkon pro instalaci kotle elektrického

Výhody hybridních tepelných čerpadel

  • Snížení nákladů na provoz dotopového kotle, protože provoz plynového kotle je výrazně levnější než provoz přímotopného elektrokotle.
  • Možnost nasazení v horských oblastech, kde při velmi nízkých venkovních teplotách bude provoz plynového kotle levnější než provoz tepelného čerpadla vzduch/voda.
  • Možnost nasazení v objektech, které nemají nízkoteplotní topný systém. Zde je základním zdrojem tepla tepelné čerpadlo, které v určitém rozmezí teplot pracuje společně s plynovým kotlem. V případě překročení limitních hodnot topné vody, kterou už tepelné čerpadlo není schopné zajistit, je objekt vytápěn pouze plynovým kotlem.

Nevýhody hybridních tepelných čerpadel

  • Objekt je nutné napojit na elektřinu i plyn (nebo vybudovat zásobníky plynu případně topného oleje).
  • Paušální platby a náklady na údržbu pro dva zdroje energie.
  • Nutnost provádění pravidelných revizí jak na plyn, tak i revizí chladícího okruhu tepelného čerpadla (v některých případech).
  • Tepelné čerpadlo v případě nasazení do topného systému s vyšší teplotou topné vody, má horší topný faktor a nedosahuje takové úspory, jako v případě topení do nízkoteplotního systému.

Technické řešení

Hybridní zdroj tepla lze získat jednoduchým propojením standardního tepelného čerpadla například se stávajícím plynovým kotlem. Zde je jen potřebné ohlídat, aby regulace tepelného čerpadla dokázala externí plynový kotel „inteligentně" řídit. Některá tepelná čerpadla mají funkci, která po zadání ceny elektřiny a plynu sama určí, od jaké teploty se již vyplatí vytápět plynem místo tepelného čerpadla.  

Druhou možností je instalace hybridního tepelného čerpadla „v továrním provedení", kdy plynový kotel je přímo integrován do tepelného čerpadla. Toto řešení je výhodné v případě, kdy při rekonstrukci topného systému je nutné nahradit i dosluhující plynový kotel, nebo v případech kdy u novostaveb je použito hybridní tepelné čerpadlo z důvodu nedostatečné kapacity elektrické přípojky.