Tepelné čerpadlo s přímým odběrem tepla princip

Tepelné čerpadlo s přímým odběrem tepla je v podstatě tepelné čerpadlo typu země/voda. U běžného systému země/voda je náplní zemního kolektoru nemrznoucí směs, která proudí přes deskový výměník tepla (výparník), kde předává teplo vnitřnímu chladivovému okruhu. Oběh nemrznoucí směsi je nucený a je k němu zapotřebí oběhové čerpadlo.

V zemním kolektoru tepelného čerpadla s přímým odběrem tepla (můžete se setkat i s názvem s „přímým odpařováním“) proudí přímo chladivo, které odebírá teplo ze země. Oběh chladiva je poháněn přímo kompresorem a tím odpadá pohon oběhového čerpadla primárního okruhu. Zařízení se většinou dodává včetně primární strany, která už je i naplněna chladivem. 

Velikost a uložení potrubí primárního okruhu je odlišné ve srovnání s tepelnými čerpadly s nemrznoucí směsí. Tím, že v kolektoru cirkuluje přímo chladivo, které má podstatně nižší teplotu, než nemrznoucí směs u běžných tepelných čerpadel, je odnímání tepelné energie půdě intenzivnější. Kolektor tak může být menší a snižují se tak náklady na zemní práce. Potrubí kolektoru je provedené z mědi s plastovou povrchovou ochranou vrstvou. 

Vzhledem k nižší teplotě chladiva v kolektoru je zcela běžné, že dochází při provozu tepelného čerpadla s přímým výparem k podchlazování půdy a vzniku ledového obalu kolem jímacích trubek. 

Výhodou tohoto tepelného čerpadla je vysoký topný faktor, menší nároky na prostor a nižší cena než u systémů s nemrznoucí směsí. Nevýhodou je riziko poruchy vzniklé mechanickým poškozením kolektoru, která se na rozdíl od systémů s nemrznoucí směsí obtížně opravuje.