Potřebná povolení a zákony

Systém země/voda s vrtem

Postup při povolování vrtů vydaný Asociací pro využití tepelných čerpadel naleznete v příručce Vrty pro tepelná čerpadla - tipy pro investory

Systém země/voda s plošným kolektorem

(připravuje se)

Systém vzduch/voda

(připravuje se)