Pravidla použití poradny

  1. Dotazy se musí týkat tepelných čerpadel, dotací na tepelná čerpadla, případně navazujících technologií
  2. Dotazy nesmí obsahovat komerční reklamu a komerční odkazy
  3. Dotazy nesmí poškozovat dobré jméno ABECEDY
  4. Dotaz nesmí obsahovat vulgarismy a nesmí být v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy či veřejným pořádkem (např. nesmí napadat jiné osoby).
  5. Využití informací z poradny je na riziko uživatelů poradny.

Odbornou bezplatnou poradnu webu ABECEDA ČERPADEL provozuje a spravuje od 1.1.2021 společnost GT Energy s.r.o., která se zabývá energetickým poradenstvím, projektováním zdrojů tepla s tepelnými čerpadly, dodávkami a servisem tepelných čerpadel různých značek.

Odpověď na dotaz tazatele vychází výlučně z informací poskytnutých tazatelem a případně z veřejně dostupných informací a představuje nezávazný názor provozovatele poradny opírající se o jeho praktické znalosti a zkušenosti.

Provozovatel poradny není odpovědný, pokud danou otázku někdo jiný posoudí jinak.

Provozovatel poradny neodpovídá za obsah příspěvků zveřejněných před 1.1.2021.

Provozovatel poradny neodpovídá za obsah dotazů tazatelů.

Provozovatel poradny si vyhrazuje právo odstranit jakýkoli dotaz a to bez udání důvodu.

Umístění TČ - prostor před čerpadlem

Přidat doplňující dotaz jen pro autora příspěvku
předchozí | další

Dobrý den,

řeším vhodné umístění TČ s ohledem na proudění chladného vzduchu, který TČ fouká ven. Za domem mám necelé 3m široký pozemek. Uvažuji o umístění TČ (monoblok, inventor) ke zdi domu, aby připojení k vnitřní technologii bylo co nejkratší. Plocha o rozloze cca 160 m2 bude vytápěna pomocí radiátorů.

Přímo proti vybranému místu stojí hned za plotem sousedova buňka na uhlí. Tzn. po umístění TČ bude její "stěna" (5m délka X 2,5m výška) ve vzdálenosti cca 2 metry od ventilátoru.

1. Je takovéto umístění vhodné?

2. Nebude se chladný vzduch odrážet zpět k čerpadlu, což by mohlo zvyšovat nárok na výkon? Resp. bude tak čerpadlo nasávat chladnější vzduch v porovnání se situací, kdy vzduch proudí volně do prostoru?

3. Jak to bude s hlukem? Bude výrazně vyšší?

4. Jsou ještě jiná rizika vzhledem k popsanému umístění?

5. Je třeba při instalaci venkovní jednotky zachovávat nějaké ochranné pásmo ve vztahu k sousedním pozemkům? Nebo je možno umístit TČ hned vedle plotu (hluk zde není problém)? Má toto vliv na výsledek revizní zprávy?

Předem děkuji za odpověď
  • 15. 8. 2021  06:43
  • Jan A.

1. Když jiné řešení není tak ano.

2. 2 m před čerpadlem je minimální vzdálenost aby se vzduch nevracel zpátky. Takže to bude na hraně, ale OK.

3. Hluk se nejspíš zvýší díky odrazům od stěn.

4. Ani ne

5. Jen z hlediska hluku. Více je zde:
https://www.abeceda-cerpadel.cz/cz/hlucnost-tepelnych-cerpadel
  • 16. 8. 2021  08:06
  • Správce
předchozí | další

Přidat doplňující dotaz jen pro autora příspěvku