Pravidla použití poradny

  1. Dotazy se musí týkat tepelných čerpadel, dotací na tepelná čerpadla, případně navazujících technologií
  2. Dotazy nesmí obsahovat komerční reklamu a komerční odkazy
  3. Dotazy nesmí poškozovat dobré jméno ABECEDY
  4. Dotaz nesmí obsahovat vulgarismy a nesmí být v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy či veřejným pořádkem (např. nesmí napadat jiné osoby).
  5. Využití informací z poradny je na riziko uživatelů poradny.

Odbornou bezplatnou poradnu webu ABECEDA ČERPADEL provozuje a spravuje od 1.1.2021 společnost GT Energy s.r.o., která se zabývá energetickým poradenstvím, projektováním zdrojů tepla s tepelnými čerpadly, dodávkami a servisem tepelných čerpadel různých značek.

Odpověď na dotaz tazatele vychází výlučně z informací poskytnutých tazatelem a případně z veřejně dostupných informací a představuje nezávazný názor provozovatele poradny opírající se o jeho praktické znalosti a zkušenosti.

Provozovatel poradny není odpovědný, pokud danou otázku někdo jiný posoudí jinak.

Provozovatel poradny neodpovídá za obsah příspěvků zveřejněných před 1.1.2021.

Provozovatel poradny neodpovídá za obsah dotazů tazatelů.

Provozovatel poradny si vyhrazuje právo odstranit jakýkoli dotaz a to bez udání důvodu.

Územní souhlas na TČ - podpisy sousedů i na menší než 20 kW?

Přidat doplňující dotaz jen pro autora příspěvku
předchozí | další

Chci instalovat TČ vzduch voda o výkonu 8 kW. Dle par. 96a budu 3. písmene e cituji :" d) souhlasy osob, které mají vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům nebo stavbám na nich a tyto pozemky mají společnou hranici s pozemkem, na kterém má být záměr uskutečněn; souhlas s navrhovaným záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu; souhlas se nevyžaduje v případech stavebních záměrů uvedených v § 103, pokud nejsou umístěny ve vzdálenosti od společných hranic pozemků menší než 2 m" TˇV bude dále než dva metry a v paragrafu 103 je v bodě 9:"stavby pro výrobu energie s celkovým instalovaným výkonem do 20 kW s výjimkou stavby vodního díla." Jak je to prosím s těmi podpisy? Na Stavebku zatím každý v tomhle mluvil něco jiného. Díky za info. Hygiena je jasná, tu potřebuji.
  • 30. 3. 2022  20:55
  • Beny

Nevím:-)
Chtěl jsem na toto téma vytvořit na abecedě stránku, kde by to bylo jasně popsané, ale nepodařilo se mi sehnat nějaký jednotný názor stavebních úřadů.
  • 31. 3. 2022  10:22
  • Správce
předchozí | další

Přidat doplňující dotaz jen pro autora příspěvku