Pravidla použití poradny

 1. Dotazy se musí týkat tepelných čerpadel, dotací na tepelná čerpadla, případně navazujících technologií
 2. Dotazy nesmí obsahovat komerční reklamu a komerční odkazy
 3. Dotazy nesmí poškozovat dobré jméno ABECEDY
 4. Dotaz nesmí obsahovat vulgarismy a nesmí být v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy či veřejným pořádkem (např. nesmí napadat jiné osoby).
 5. Využití informací z poradny je na riziko uživatelů poradny.

Odbornou bezplatnou poradnu webu ABECEDA ČERPADEL provozuje a spravuje od 1.1.2021 společnost GT Energy s.r.o., která se zabývá energetickým poradenstvím, projektováním zdrojů tepla s tepelnými čerpadly, dodávkami a servisem tepelných čerpadel různých značek.

Odpověď na dotaz tazatele vychází výlučně z informací poskytnutých tazatelem a případně z veřejně dostupných informací a představuje nezávazný názor provozovatele poradny opírající se o jeho praktické znalosti a zkušenosti.

Provozovatel poradny není odpovědný, pokud danou otázku někdo jiný posoudí jinak.

Provozovatel poradny neodpovídá za obsah příspěvků zveřejněných před 1.1.2021.

Provozovatel poradny neodpovídá za obsah dotazů tazatelů.

Provozovatel poradny si vyhrazuje právo odstranit jakýkoli dotaz a to bez udání důvodu.

Volba TČ

Přidat doplňující dotaz jen pro autora příspěvku
předchozí | další

Dobrý den,
TZ domu vypočtené na mínus 12 stupňů jsou 8,7 kW (Qcmv), dodavatelé TČ ovšem tvrdí, že TZ jsou výrazně naddimenzované a to o ztráty větráním. TZ tepelnými mosty (prostupem) Qpm jsou 6,5 kW, tepelné ztráty větráním Qim jsou 2,2 kW což představuje 33 procent ztrát prostupem. Dle názoru dodavatelů TČ je reálná hodnota ztrát větráním třetinová maximálně poloviční, což by odpovídaloskutečné TZ ve výši 7 - 7,5 kW. To jsou výpočty. Reálně jsem maximálně spotřeboval v kotli 40 kg uhlí za den při extrémních mínusových teplotách cca 10 -15 stupnů, tj. 8 kWh (účinnost kotle 85 procent) tzn. že do domu šlo necelých 7 kWh (což by podporovalo názor montážních firem). Za posledních 5 let provozu mám průměrnou spotřebu cca 36 q uhlí, výhřevnost 17. 6 MJ, při cca 210 dnech topení to představuje při účinnosti kotle 85 procent 3 kWh. Jestli jsou tedy mé úvahy správné. Nyní volím mezi TČ Nibe 2040-8, Daikin ERGA 08 (dodavatel navrhuje i ERGA 06). Které by vyhovovalo více? Osobně se přikláním k Daikin ERGA 08, není zbytečně silné? Děkuji,
 • 19. 12. 2021  18:28
 • Miloš Novotnými

Tepelná ztráta větráním se opravdu dá při návrhu zdroje tepla trochu "osekat" (pokud nemáte stará okna).
Výkonově vám tam vyhovují obě čerpadla.
 • 23. 12. 2021  07:23
 • Správce

Děkuji za reakci. Můžete trochu upřesnit slovo osekat tepelné ztráty větráním? Snížit vypočtené ztráty větráním o polovinu či více?

U těch TČ jsou navrhovány tři, píšete, že obě jsou možné. Myslíte ty 8 kW? Co to 6 kW Daikin? V současné době, kdy jsou teploty cca
mínus 1 stupeň ve dne a až mínus 10 st. v noci mám spotřebu uhlí 18 kg denně což představuje 3,7 KW/h. A to nezohledňuji účinnost AK na tuhá paliva, která je 80-85 procent. Podobnou spotřebu uhlí mám vysledovanou za 5 let. Děkuji. MN.
 • 26. 12. 2021  18:38
 • Miloš Novotnými

Tepelná ztráta větráním pro jednotlivé místnosti je obvykle počítaná pro výměnu vzduchu 0,5 x za hodinu. Pro návrh zdroje tepla se dá uvažovat výměna 0,3 x za hodinu, protože nikdo nebude v mrazech větrat najednou v celém domě.
 • 28. 12. 2021  08:05
 • Správce

Pokud tomu dobře rozumím tak se počítá, že se každou hodinu vymění polovina vzduchu ve všech místnostech? Při snížení na 0,3 je to tedy třetina veškerého vzduchu ve všech místnostech každou hodinu? I snížená hodnota by byla v reálu příliš vysoká... Doma větráme ráno cca 10 minut a večer 5 minut.
 • 30. 12. 2021  17:23
 • Miloš Novotnými

Přesně tak.
0,3 je ale minimum, které je potřebné dodržet. Pak už dýcháte špatný vzduch a to není nic zdravého.
 • 5. 1. 2022  10:52
 • Správce
předchozí | další

Přidat doplňující dotaz jen pro autora příspěvku