Pravidla použití poradny

  1. Dotazy se musí týkat tepelných čerpadel, dotací na tepelná čerpadla, případně navazujících technologií
  2. Dotazy nesmí obsahovat komerční reklamu a komerční odkazy
  3. Dotazy nesmí poškozovat dobré jméno ABECEDY
  4. Dotaz nesmí obsahovat vulgarismy a nesmí být v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy či veřejným pořádkem (např. nesmí napadat jiné osoby).
  5. Využití informací z poradny je na riziko uživatelů poradny.

Odbornou bezplatnou poradnu webu ABECEDA ČERPADEL provozuje a spravuje od 1.1.2021 společnost GT Energy s.r.o., která se zabývá energetickým poradenstvím, projektováním zdrojů tepla s tepelnými čerpadly, dodávkami a servisem tepelných čerpadel různých značek.

Odpověď na dotaz tazatele vychází výlučně z informací poskytnutých tazatelem a případně z veřejně dostupných informací a představuje nezávazný názor provozovatele poradny opírající se o jeho praktické znalosti a zkušenosti.

Provozovatel poradny není odpovědný, pokud danou otázku někdo jiný posoudí jinak.

Provozovatel poradny neodpovídá za obsah příspěvků zveřejněných před 1.1.2021.

Provozovatel poradny neodpovídá za obsah dotazů tazatelů.

Provozovatel poradny si vyhrazuje právo odstranit jakýkoli dotaz a to bez udání důvodu.

vhodnost použití systému TČ Atrea s kombinovanou nádrží pro ohřev vody a vytápění

Přidat doplňující dotaz jen pro autora příspěvku
předchozí | další

Dobrý den,
Dokončuji stavbu pasivního domu (dřevostavba s obytným podkrovím, s akumulačními prvky. V přízemí s aktivací betonového jádra). Vytápěná plocha je cca 120m2, podlahové vytápění. Vypočtená tepelná ztráta objektu včetně ztrát řízeným větráním je 2,54kW při -15°C.
Pro vytápění a ohřev teplé vody mám navrženo TČ země voda Atrea 3.1 ve spojení s kombinovaným zásobníkem ATREA IZT-U-650-TT o objemu 600l s průtočným ohřevem teplé vody (počítáno pro 3 osoby) pomocí nerezových výměníků s předávací plochou 5,7m2. TČ s touto systémovou nádrží Atrea umožňuje pouze "nabíjení" celého objemu zásobníku, předpokládá se na cca 50°C. Podlahovka má být napojena na tento zásobník přes směšovací ventil. Původně měly být do zásobníku připojeny také krbové kamna s výměníkem (krbová kamna 4kW jsou realizovaná bez výměníku jako záložní a špičkový zdroj). Dále je počítáno s instalací FVE 3-3,5 kWp s napojením na TČ a ukládáním přebytků do nádrže + řízení elektrospirál v této nádrži. Parametry TČ jsou: systém ON/OFF; při B0/W35 výkon 3,1kW, COP 4,39; při B0/W55 výkon 3,42kW, COP 3,76. Chladící výkon primaru je 1,8kW. Zařízení umožňuje pasivní i aktivní chlazení, ale standardně prostřednictvím vzduchotechniky, - není realizováno. Dům je stíněn pomocí venkovních žaluzií ve všech oknech a vegetací z jihovýchodní strany.
Systémový plošný kolektor k tomuto TČ se realizuje prostřednictvím slinek v délce potrubí 150m. Zemina na mém pozemku v plánované hloubce uložení cca 1,4-1,7m (mírný svah) je vlhký až zvodnatělý soudržný štěrkopísek. Nad kolektor bude navíc odváděna voda z drenáže domu a přepad z akumulační nádrže dešťové vody. Umístění na osluněné straně pozemku bez zastínění.
Otázky zní:
1) Zda je výkon TČ dostatečný?
2) Zda je kolektor v délce 150m dostatečný, nebo je lépe použít větší plošný kolektor? - zvažuji slinky v délce 180m (maximální doporučená délka k TCA 3.1 + omezený prostor)
3) Zda je vhodné použít jinou nádrž s odděleným „nabíjením“ části pro vytápění a TV? (Rozdíl deklarovaného COP W35-W55 není tak velký, otázka je jaký bude ve skutečném provozu). Zvažuji změnu nádrže na Regulus 600PV, objem 525l oddělený dělícím plechem cca 3:2 ve prospěch vody pro vytápění, předávací plocha průtočných nerezových výměníků 9m2.
4) Zda není vhodné při kompletní ceně systému 290-310tis.kč vč.15%DPH (podle nádrže a kolektoru) uvažovat o jiném TČ s integrovanou nádrží pro ohřev TV a případně chlazením prostřednictvím podlahovky? Pokud ano máte nějaký typ? Na stavbu domu mám zažádáno o dotaci z NZU. Z důvodu vynechání teplovodního výměníku krbových kamen je pro přiznání dotace potřebné COP TČ min. 4,39 při B0/W35. (TCA 3.1 je zcela na hraně)..
Při absenci připojení teplovodního výměníku krbových kamen vidím výhodu navrženého systému jen v akumulaci přebytků z FVE a v průtočném ohřevu TV.

Za odpovědi předem děkuji
Vít Hrašna

  • 1. 5. 2021  09:48
  • Vít Hrašna

1) ANO
2) JE DOSTATEČNÝ ALE O KUS ZVĚTŠIT HO MŮŽETE
3) JE LEPŠÍ MÍT TEPLOU VODU A TOPENÍ ODDĚLENÉ, ALE U TAKTO MALÉHO DOMU S MALOU SPOTŘEBOU BUDE ROZDÍL V PROVOZNÍCH NÁKLADECH MALÝ
4) POPTEJTE SI I JINÉ VĚTŠÍ DODAVATELE ZEMĚ/VODA (IVT, NIBE) A UVIDÍTE JAKÉ JSOU CENY A PARAMETRY.

  • 3. 5. 2021  08:15
  • Správce
předchozí | další

Přidat doplňující dotaz jen pro autora příspěvku