Pravidla použití poradny

  1. Dotazy se musí týkat tepelných čerpadel, dotací na tepelná čerpadla, případně navazujících technologií
  2. Dotazy nesmí obsahovat komerční reklamu a komerční odkazy
  3. Dotazy nesmí poškozovat dobré jméno ABECEDY
  4. Dotaz nesmí obsahovat vulgarismy a nesmí být v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy či veřejným pořádkem (např. nesmí napadat jiné osoby).
  5. Využití informací z poradny je na riziko uživatelů poradny.

Odbornou bezplatnou poradnu webu ABECEDA ČERPADEL provozuje a spravuje od 1.1.2021 společnost GT Energy s.r.o., která se zabývá energetickým poradenstvím, projektováním zdrojů tepla s tepelnými čerpadly, dodávkami a servisem tepelných čerpadel různých značek.

Odpověď na dotaz tazatele vychází výlučně z informací poskytnutých tazatelem a případně z veřejně dostupných informací a představuje nezávazný názor provozovatele poradny opírající se o jeho praktické znalosti a zkušenosti.

Provozovatel poradny není odpovědný, pokud danou otázku někdo jiný posoudí jinak.

Provozovatel poradny neodpovídá za obsah příspěvků zveřejněných před 1.1.2021.

Provozovatel poradny neodpovídá za obsah dotazů tazatelů.

Provozovatel poradny si vyhrazuje právo odstranit jakýkoli dotaz a to bez udání důvodu.

Vzdálenost venkovní jednotky od domu

Přidat doplňující dotaz jen pro autora příspěvku
předchozí | další

Dobrý den, uvažujeme o tepelném čerpadle vzduch/voda (pravděpodobně IVT/NIBE) pro vytápění rodinného domu. Výpočet tepelné ztrátu a projekt je teprve před námi, ale pro stádium úvah bych se rád zeptal na možnosti vzdálenosti venkovní jednotky od domu.

Zahradu máme ze třech stran obklopenou sousedy a ulicí kde nechceme obtěžovat "hlukem" TČ, ale zadní část za domem směřuje do neobydlené oblasti, kde nebude hluk ničemu vadit. Zároveň máme omezení od památkářů, aby jednotka nebyla vidět.

Uvažujeme vnější jednotku umístit cca 10-15m od domu k hranici pozemku za terénní zlom/zídku, kde nebude slyšet, ani vidět. Vnitřní jednotku umístit do sklepa/technické místnosti a přímou linií propojit zaizolovanou trubkou k vnější jednotce.

Různí výrobci deklarují hraniční vzdálenost vnější jednotky až desítky metrů, ale jaké by bylo vaše doporučení a jakých rizik se máme vyvarovat?
  • 12. 1. 2021  14:33
  • Jan

Umístění čerpadla takto daleko od domu je možné. Trochu to zvýší náklady na propojovací potrubí (musí být kvalitně izolované a odolné), a tepelnému čerpadlu déle trvá přechod mezi vytápěním a ohřevem teplé vody.
Až budete znát přesný typ čerpadla, podle hlukových parametrů odborník zjistí, jestli ho nebude možné umístit třeba o něco blíže domu.
  • 13. 1. 2021  13:33
  • Správce
předchozí | další

Přidat doplňující dotaz jen pro autora příspěvku