Pravidla použití poradny

  1. Dotazy se musí týkat tepelných čerpadel, dotací na tepelná čerpadla, případně navazujících technologií
  2. Dotazy nesmí obsahovat komerční reklamu a komerční odkazy
  3. Dotazy nesmí poškozovat dobré jméno ABECEDY
  4. Dotaz nesmí obsahovat vulgarismy a nesmí být v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy či veřejným pořádkem (např. nesmí napadat jiné osoby).
  5. Využití informací z poradny je na riziko uživatelů poradny.

Odbornou bezplatnou poradnu webu ABECEDA ČERPADEL provozuje a spravuje od 1.1.2021 společnost GT Energy s.r.o., která se zabývá energetickým poradenstvím, projektováním zdrojů tepla s tepelnými čerpadly, dodávkami a servisem tepelných čerpadel různých značek.

Odpověď na dotaz tazatele vychází výlučně z informací poskytnutých tazatelem a případně z veřejně dostupných informací a představuje nezávazný názor provozovatele poradny opírající se o jeho praktické znalosti a zkušenosti.

Provozovatel poradny není odpovědný, pokud danou otázku někdo jiný posoudí jinak.

Provozovatel poradny neodpovídá za obsah příspěvků zveřejněných před 1.1.2021.

Provozovatel poradny neodpovídá za obsah dotazů tazatelů.

Provozovatel poradny si vyhrazuje právo odstranit jakýkoli dotaz a to bez udání důvodu.

kolektory - ochranné pásmo VN

Přidat doplňující dotaz jen pro autora příspěvku
předchozí | další

Dobrý den, mám na pozemku dráty vysokého napětí u kterých je ochranné pásmo 7 metru na každou stranu. Chtěl bych poradit jestli náhodou nevíte jestli ČEZ povolí do tohoto ochránného pásma umístit pod zem kolektory na tepelné čerpadlo ????
  • 28. 10. 2012  13:39
  • Petr Sabela

Mělo by to být možné se souhlasem ČEZ.

Podle podmínek ČEZ platí:
V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (9) zakázáno:
1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná
zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo
ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.
  • 28. 10. 2012  16:29
  • Správce
předchozí | další

Přidat doplňující dotaz jen pro autora příspěvku